ZorgfocuZ op het Fries Zorgcongres

28 oktober 2015

Op donderdag 29 oktober vindt het Fries Zorgcongres plaatst. Tijdens dit congres zullen Theo van der Zee en Arjan Rozema – beiden werkzaam bij ZorgfocuZ – een workshop verzorgen. Het thema van deze workshop is ‘cliëntperspectief in het sociale domein’.

Het zorglandschap is behoorlijk op de schop gegaan. De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten heeft een behoorlijke omvang en zorgt voor een grote uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket. Met de nieuwe zorgtaken is het voor gemeenten van belang om de kwaliteit van zorg en ondersteuning die geleverd wordt door verschillende aanbieders te monitoren. Gezien de complexiteit van het geheel is dit geen gemakkelijke opgave.

In de workshop staat centraal hoe gemeenten en/of zorgaanbieders het perspectief van de cliënt kunnen vertalen naar bruikbare informatie en indicatoren. Dit zal onder andere gedaan worden aan de hand van bestaande casuïstiek/praktijkvoorbeelden (waaronder coöperatie Amaryllis in Leeuwarden). Tevens komt aan bod welk instrumentarium voorhanden is en welke methodieken geschikt dan wel minder geschikt zijn. Uiteraard is er ook ruimschoots gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen tussen deelnemers.

Deze workshop staat onder begeleiding van Drs. T. van der Zee (Directeur ZorgfocuZ en docent Beleidsonderzoek aan de vakgroep sociologie van de RuG) en Drs. A. Rozema (Projectleider/onderzoeker bij ZorgfocuZ en Zorgbelang Fryslân).

Delen via: