ZorgfocuZ ondersteunt VVT-organisaties bij het opzetten kwaliteitsnetwerken Noord-Nederland

19 mei 2017

In januari 2017 publiceerde het Kwaliteitsinstituut het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (geldend voor VVT-organisaties die verpleeghuiszorg en thuiszorg bieden). Het begrip ‘kwaliteitsnetwerken’ staat hierbij centraal, waarbij van VVT-organisaties wordt verwacht dat zij in netwerken samenwerken en aan kennisdeling doen. Als grootste onderzoeksbureau in de zorg in Noord-Nederland voert ZorgfocuZ voor veel VVT-organisaties uit Groningen, Friesland en Drenthe al periodiek onderzoek uit. Vanuit deze bestaande klantrelaties is ons door enkele VVT-organisaties gevraagd om in het kader van de kwaliteitsnetwerken verbindingen tot stand te brengen tussen VVT-organisaties in Noord-Nederland.

Sessies met bestuurders

ZorgfocuZ heeft in de maanden maart en april een inventariserende gespreksronde met bestuurders van Noordelijke VVT-organisaties gehouden. Tijdens deze gesprekken hebben wij de behoeften, wensen en ambities rondom het nieuwe kwaliteitskader van deze organisaties in beeld gebracht.

De terugkoppeling van deze gespreksronde vond plaats op 9 mei en 16 mei jl. in het gebouw van Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Met bestuurders en kwaliteitsfunctionarissen van 10 prominente Noordelijke VVT-organisaties vond op interactieve wijze visievorming plaats.  We hebben het onder andere gehad over bestuurlijke intervisie, kort-cyclische verbeterprojecten en het gezamenlijk ontwikkelen van meetinstrumenten. Een bijkomend resultaat van deze bijeenkomsten was dat enkele VVT-organisaties verder met elkaar in gesprek gaan om mogelijk een kwaliteitsnetwerken te vormen. Wij kijken terug op interessante en inspirerende bijeenkomsten!

Van de gehouden gesprekken (in maart/april 2017) en de bijeenkomsten (in mei 2017) is documentatie/verslaglegging beschikbaar. Dit kunnen wij delen met andere geïnteresseerde VVT-organisaties die nog niet zijn aangesloten. U kunt contact opnemen met Jochem Hoekstra (j.hoekstra@zorgfocuz.nl / 06 5331 0345) of Robbert Klein Koerkamp (r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl / 06 4131 1758) voor meer informatie.

Rol van ZorgfocuZ

Het profiel van ZorgfocuZ als onderzoeksbureau in de zorgsector past binnen hetgeen in het Kwaliteitskader wordt gevraagd. Allereerst geldt dat we als geaccrediteerd meetbureau (ons managementsysteem is CQI-geaccrediteerd/ISO 20252:2012 gecertificeerd) van toegevoegde waarde kunnen zijn bij het opzetten en uitvoeren van cliëntonderzoek. Binnen het kwaliteitskader krijgen VVT-organisaties volop de mogelijkheid geboden om zelf tot selectie van een meetinstrument te komen. Er mag zelfs een eigen meetinstrument worden ontwikkeld. ZorgfocuZ kan hier als geen ander een rol in spelen. Ook onze verbondenheid aan de Rijksuniversiteit Groningen is tevens van meerwaarde aangezien het kwaliteitskader aangeeft dat VVT-organisaties verbinding dienen te zoeken met universitaire kennisinstellingen. Daarnaast hebben we met Fred Kremer (procesbegeleider) een kartrekker aan boord die veel ervaring heeft met het opzetten en begeleiden van dergelijke netwerken (in het noordelijke ziekenhuisveld) en van daaruit concrete ideeën en best practices weet aan te dragen.

Sluit aan!

De komende weken gaan wij met de genoemde VVT-organisaties verder in gesprek en aan de slag om de nodige stappen te zetten naar de vorming van de kwaliteitsnetwerken. Op uiterlijk 30 juni 2017 moet elke VVT-organisatie aangeven met wie een netwerk wordt gevormd.

In de afgelopen maanden hebben we veel, maar niet alle (Noordelijke) VVT-organisaties bestuurlijk weten te bereiken. VVT-organisaties die nog niet zijn aangehaakt maar meer willen weten van deze initiatieven, kunnen contact opnemen met Jochem Hoekstra (j.hoekstra@zorgfocuz.nl / 06 5331 0345) of Robbert Klein Koerkamp (r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nl / 06 4131 1758) voor meer informatie.

Delen via: