ZorgfocuZ meet mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

1 mei 2015

Mantelzorgers en vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Zorgvragers doen vaker een beroep op hun sociale netwerk, wat ook invloed heeft op professionele zorgverleners. Personeel van zorgorganisaties moet immers steeds vaker samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers.

Voor de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) geldt dat zij over verslagjaar 2014 indicatoren over de thema’s mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid uitvragen. Vanuit de toezichtstaken van de IGZ vragen zij zorgorganisaties naar informatie over gevoerd beleid rondom deze thema’s, waarbij gevraagd wordt in hoeverre organisaties beleid maken op:

  1. Systematische gegevensverzameling rondom tevredenheid vrijwilligers / mantelzorgers;
  2. Opname managementinformatie rondom tevredenheid vrijwilligers / mantelzorgers;
  3. Gebruik gegevens in planning- en controlcyclus rondom tevredenheid vrijwilligers en mantelzorgers.

Mede vanwege de uitvraag door de IGZ heeft ZorgfocuZ (tak voor praktijkonderzoek vakgroep Sociologie Rijksuniversiteit Groningen) een meetinstrument ontwikkeld om rondom de gevraagde indicatoren gegevens te verzamelen en vervolgens te vertalen naar concrete managementinformatie. De basis ligt in een vragenlijst die aansluit op de algemeen geldende kwaliteitsnormen en de uitvraag van IGZ. De informatie die hiermee wordt verkregen is vervolgens uitstekend toepasbaar voor de planning- en controlcyclus.

Door met dit instrument aan de slag te gaan sluit uw organisatie dus volledig aan bij de IGZ-uitvraag. Graag informeren we u kosteloos en vrijblijvend over de wijze waarop ZorgfocuZ het door ons ontwikkelde meetinstrument binnen uw organisatie kan inzetten. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Martin Bloem (m.bloem@zorgfocuz.nl, 06 – 5525 3767).

Delen via: