ZorgfocuZ lanceert werkende methode voor onderzoek onder verwijzers

15 februari 2018

De afgelopen jaren heeft ZorgfocuZ samen met medisch specialisten en zorgmanagers een meetmethode ontwikkeld om inzicht te krijgen in aspecten die de tevredenheid (en dus het verwijsgedrag) van verwijzers (zoals huisartsen en medisch specialisten) beïnvloeden. De onderzoekers van ZorgfocuZ weten met deze methode ongekende responsaantallen te halen en daarnaast ook kwalitatief interessante inzichten te vergaren. De methode levert concrete informatie op om de dienstverlening richting verwijzers te optimaliseren.

Het verwijzersonderzoek geeft antwoorden op een diversiteit aan vragen en thema’s. Een vijftal voorbeelden:

  • Op welke wijze verwijzers verwijzen. Prefereren zij een online verwijssysteem, of werken zij liever met een verwijsbrief per fax/post?
  • Naar welke zorgorganisaties verwijst men en waarom?
  • Uiteraard vragen we ook naar concrete ervaringen met betrekking tot de ervaren verwijsprocedure, de duidelijkheid over wachttijden, de ervaren deskundigheid en bejegening, etc..
  • Via welke kanalen willen verwijzers geïnformeerd worden?
  • Hoe tevreden zijn verwijzers en wat kan er volgens hen verbeterd worden om de tevredenheid te vergroten?

De kracht van de methode zit niet alleen in de wijze van dataverzameling, ook de vragenlijst (verwijzersenquête) zelf leidt tot motivatie bij verwijzers om de lijst in te vullen. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen ingebakken om tot een goede respons te komen onder deze toch moeilijke onderzoeksdoelgroep.

Delen via: