ZorgfocuZ ISO – 20252:2012 gecertificeerd!

8 mei 2017

Wij zijn we trots om te melden dat ZorgfocuZ de certficering ISO20252:2012 toegekend heeft gekregen. ZorgfocuZ is sinds juni 2013 CQI-geaccrediteerd via CIIO. ZorgfocuZ heeft ervoor gekozen om over te stappen naar de ISO20252:2012, omdat de CQI accreditatie ophoudt te bestaan, wij waarde hechten aan het werken conform een extern getoetst kwaliteitssysteem en omdat sommige opdrachtgevers hierom vragen.

De ISO certificering van ZorgfocuZ behelst de volgende onderdelen: Het uitvoeren van kwalitatief onderzoek (observaties, interviews, focusgroepen, spiegelgesprekken) en kwantitatief onderzoek (online, schriftelijk en mondeling) in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein onder diverse stakeholdersgroepen.

Audit uitgevoerd door CIIO

CIIO, de certificeerder voor de professionele dienstverlening, heeft de audit uitgevoerd en het kwaliteitsmanagementsysteem van ZorgfocuZ beoordeeld op basis van de eisen van ISO 20252:2012. Teamleider Marco Wouda over ZorgfocuZ:” De organisatiestructuur binnen ZorgfocuZ is helder. Er is een duidelijke focus op kwaliteit en het steeds weer beter doen. Verbeteringen worden vlot doorgevoerd. Er is een overlegstructuur aanwezig waarin planning, werkzaamheden, functioneren, bevindingen en kennisdeling aan de orde komen. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat het kwaliteitsmanagementsysteem van ZorgfocuZ goed functioneert. Daarnaast is goed zichtbaar dat een duidelijke kwalitatieve groei is doorgemaakt in de afgelopen jaren; er staat een behoorlijk volwassen kwaliteitssysteem. Er zijn geen kanttekeningen geconstateerd.”

Directeur van ZorgfocuZ, Theo van der Zee is verheugd met de ISO certificering: “Als onderzoeksbureau werken wij al jaren volgens bepaalde procedures waarbij veiligheid (privacy van respondenten) en zorgvuldigheid voorop staan. Ook ter verantwoording naar onze klanten toe, hechten wij er veel waarde aan om hierbij te werken conform een extern getoetst kwaliteitssysteem. Met de ISO certificering hebben wij onze kwaliteitsverantwoording goed geborgd”.

 

Delen via: