ZorgfocuZ in Brabants Dagblad

14 juli 2020

Naar aanleiding van het cliëntervaringsonderzoek in Heusden is er een mooi artikel geplaatst in het Brabants Dagblad. Hierin wordt duidelijk beschreven hoeveel baat de gemeente heeft bij onze methode continu meten. Peter van Steen – wethouder van de gemeente Heusden – ziet veel voordelen in van deze methode, ten opzichte van eerdere cliëntervaringsonderzoeken. De gemeente heeft verschillende ideeën, wat ze met de onderzoeksresultaten kunnen doen. Al met al een positief artikel, klik hier om hem te lezen!

Meer weten over ons cliëntervaringsonderzoek?

Cliëntenonderzoek (ook wel cliëntervaringsonderzoek genoemd) – zoals genoemd in het Brabants Dagblad – vormt een belangrijke bron van informatie. Cliëntervaringsonderzoeken hebben veelal een tweeledig doel. Aan de ene kant kunnen organisaties hiermee voldoen aan externe verplichtingen zoals bijvoorbeeld eisen die gesteld zijn door zorgverzekeraars, overheid en brancheorganisaties. Aan de andere kant kan hiermee worden voorzien in de interne informatiebehoefte. De uitkomsten van de onderzoeken kunnen aanleiding zijn om verbeteracties te formuleren met als doel om de cliënttevredenheid te verbeteren.

Als onderzoeksbureau zijn wij zeer ervaren met het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken. Dit vormt het fundament van onze organisatie. Jaarlijks verzenden wij meer dan een miljoen vragenlijsten en voeren wij duizenden interviews uit.

Aan de basis van onze onderzoeken staat altijd een meetplan waarin wij met u vastleggen:

 • welke doelgroepen onderdeel uitmaken van het onderzoek;
 • hoe de vragenlijst eruit kan zien;
 • via welke methode de onderzoeksdoelgroep benaderd kan worden.

Op het gebied van onderzoek voor zorgorganisaties hebben wij ervaring met alle denkbare onderzoeksonderwerpen en -doelgroepen zoals:

 • Psychogeriatrie;
 • Somatiek;
 • (Thuis-)begeleiding;
 • Hulp bij huishouden;
 • Dagbesteding;
 • ELV;
 • Revalidatie (geriatrische revalidatiezorg);
 • Verpleging en verzorging.

Voor gemeenten zijn wij inmiddels de grootste aanbieder op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken WmoJeugdwetParticipatiewet en ander onderzoek.

In het verlengde van de cliëntonderzoeken doen wij veel onderzoek onder vertegenwoordigers van cliënten, mantelzorgersmedewerkersvrijwilligers en verwijzers.

Delen via: