ZorgfocuZ hercertificering ISO 20252

14 juli 2018

Met gepaste trots kunnen wij melden dat ZorgfocuZ met goed gevolg de herhaalaudit heeft doorlopen voor de ISO 20252:2012. De audit is uitgevoerd door het CIIO. Het auditrapport laat zien dat wij onszelf hoge eisen stellen en dat het continue werken aan kwaliteitsverbetering in ons primaire proces in onze cultuur is verankerd. Dat alleen is niet voldoende, ook de informatiebeveiliging en overdracht van gegevens dient op hoog niveau te zijn. Wij werken hier dan ook constant aan, om voor onze klanten te kunnen waarborgen dat niet alleen het onderzoek, maar ook de gegevens die wij gebruiken in goede handen zijn. Intern zorgen onze Privacy Officer, Security Officer en Kwaliteitsfunctionaris in nauwe samenwerking met alle onderzoekers en adviseurs dat de projecten op zorgvuldige en veilige wijze worden uitgevoerd. Hier worden wij vervolgens periodiek intern en extern op getoetst.

Delen via: