ZorgfocuZ helpdesk

Als ervaren onderzoeksbureau weten wij dat mensen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoek, vragen kunnen hebben over het onderzoek. Onze helpdesk met getrainde onderzoekers zijn tijdens de looptijd van onze onderzoeken bereikbaar om vragen te beantwoorden.

Diverse soorten vragen

Bij onze helpdesk kunnen diverse vragen worden gesteld. Dat kan gaan over de context van het onderzoek (Wat is het doel van het onderzoek? Waarom heb juist ik een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het onderzoek?), de methode van het onderzoek (Kan ik in plaats van een online vragenlijst ook een schriftelijke versie invullen?), over de vragenlijst zelf (Is het verplicht om vraag x in te vullen?) of over de omgang met anonimiteit en privacy (Worden mijn antwoorden echt niet gekoppeld aan mijn persoonsgegevens?). Deze en andere vragen beantwoorden onze helpdeskmedewerkers graag.

Nette afhandeling van vragen

Onze helpdesk is per telefoon, WhatsApp en email bereikbaar. De helpdesk is gedurende de looptijd van een onderzoek beschikbaar en wordt bemand door ervaren helpdeskmedewerkers die volledig op de hoogte zijn van de lopende onderzoeken. Met onze helpdesk bieden we deelnemers aan onderzoek een nette en prettige manier om contact op te nemen bij vragen. Hiermee voorkomen we ook dat zij naar onze opdrachtgevers gaan bellen met hun vragen over het onderzoek. De ervaring leert dat onze helpdesk daarmee al met al een respons verhogend effect heeft.

cliëntervaringsonderzoeken

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten