ZorgfocuZ CQI geacrrediteerd

2 juli 2013

ZorgfocuZ heeft in het voorjaar van 2013 de CQI-accreditatieprocedure van het CIIO succesvol doorlopen. Daarmee is ZorgfocuZ het derde bureau in Noord-Nederland dat deze accreditatie in zijn bezit heeft. Met het CQI-keurmerk mag ZorgfocuZ zich officieel meetbureau noemen en kunnen wij zorginstelling helpen om hun verplichte cliëntervaringsonderzoek uit te voeren.

De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index, hetgeen een gestandaardiseerde methodiek is om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De CQ-index is nodig om te komen tot betrouwbare, valide en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de zorg vanuit het oogpunt van de gebruiker. Het is de meest actuele wetenschappelijk gevalideerde meetstandaard. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg.

Delen via: