ZorgfocuZ: in 2018 werkzaam voor >75 gemeenten in alle Nederlandse provincies!

12 april 2018

In 2018 zijn wij weer druk doende met het uitvoeren van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en onderzoek onder maatwerk doelgroepen. Wij zijn er trots op dat wij inmiddels voor gemeenten in alle Nederlandse provincies werken. Van Hellevoetsluis tot Midden-Groningen, van Texel tot Weert. Hoewel we inmiddels in Groningen en Utrecht gevestigd zijn, is het toch leuk om te zien dat wij als bureau met roots in Groningen, werkzaam mogen zijn al deze Nederlandse gemeenten! De gemeenten hebben gekozen voor ZorgfocuZ vanwege onder meer onze kennis over en ervaring met cliëntervaringsonderzoeken, de prettige bestaande samenwerking, onze innovatieve ideeën zoals het continu meten en onze maatregelen om respons van onderzoek te verhogen.

Wist u dat?

 • Wij zijn dus ook actief in Limburg voor 9 gemeenten! Voor de regiogemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray is ZorgfocuZ in 2018 verantwoordelijk voor de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast zal ZorgfocuZ voor de gemeenten Leudal, Weert en Nederweert de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet uitvoeren.
 • In 2018 zijn wij op het gebied van de cliëntervaringsonderzoeken naast bovengenoemde gemeenten in totaal actief voor meer dan 75 Nederlandse gemeenten. Gemeenten waar wij onder andere voor actief zijn: Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Hoorn, Texel, Haarlem, Zandvoort, De Fryske Marren, Leeuwarden, Achtkarspelen, Neder-Betuwe, Veenendaal, Woerden, Oudewater, Waalre, Medemblik, Ameland, Laarbeek, Stichtse Vecht, Emmen, Coevorden, Noordenveld, De Ronde Venen, Waterland, Midden-Groningen, Landsmeer e.a.
 • Gemeenten omarmen onze methode van continu meten. Bij continu meten staat de gedachte centraal dat cliëntervaringen worden opgevraagd zo snel mogelijk nadat de toegangsfase is afgerond en/of nadat de zorg geleverd is. De uitkomsten rapporteren wij direct in ons online dashboard waardoor de gemeente meer realtime inzicht krijgt in cliëntervaringen en hier ook op kan sturen. Deze manier van meten is toepasbaar voor alle vormen van cliëntonderzoek zoals het CEO Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Wij merken dat de uitgangspunten van deze methode aansluiten bij behoeftes van veel gemeenten. De resultaten zijn tot dusverre ook erg positief met een relatief hogere respons en veel minder helpdesk telefoontjes. Waarschijnlijk omdat de ervaringen recenter zijn.
 • ZorgfocuZ is steeds actiever op het gebied van beleidsevaluaties in het sociaal domein. Wij behandelen diverse vraagstukken, zoals:
  • Wordt er conform het beleid sociaal domein gewerkt en wat zijn de eerste effecten in de praktijk?
  • Wat is de kwaliteit van zorg geleverd door zorgaanbieders? Werken deze conform de richtlijnen?
  • Welke taken en bevoegdheden zijn belegd in de wijkteams, hoe worden die uitgeoefend en wat levert dat op?
  • Wat merken cliënten en professionals van het beleid, zoals de invoering van de wijkteams en nieuwe werkwijzen?
  • Welke relatie is er tussen bezuinigingen op de zorgbudgetten, hoogte van eigen bijdrages en zorgmijdend gedrag van burgers?

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Delen via: