Zelfanalyse en ontwikkelplan een ‘must’ voor zorgorganisaties

13 augustus 2015

Hoewel we nog in de zomer van 2015 zitten, zijn zorgorganisaties al druk bezig met het jaar 2016. Er vinden rond deze tijd onderhandelingen plaats met zorgverzekeraars over de contractering van de zorg voor volgend jaar. In de onderhandelingen, zoals beschreven in de financiële thermometer, zet zo’n 75% van de zorginstellingen in op een meerjarig contract. Om voor een tweejarig contract in aanmerking te komen, eisen de verzekeraars echter een zorgvuldige zelfanalyse en een voorstel voor een ontwikkelplan.

Informatiebehoefte
Theo van der Zee, directeur ZorgfocuZ, onderstreept het belang van een op maat gemaakt plan: “Ik zie deze ontwikkeling voor zorginstellingen als een uitdaging én een kans. Je ziet dat de eisen van zorgverzekeraars verscherpen, wat de noodzaak voor zorginstellingen juist vergroot om gedegen en (volgens een duidelijk plan) toe te werken naar kwaliteitsverbetering. De verzekeraars willen niet alleen een goed verhaal, maar willen dit onderbouwd op papier zien”. Volgens Van der Zee biedt dit mooie kansen voor zorgorganisaties: “De mindset wordt hierdoor dat het niet alleen gaat om externe verantwoording, maar juist om interne sturing en verbetering. Met andere woorden: Op welke wijze kun je de organisatie daadwerkelijk verbeteren wat uiteindelijk ten goede komt aan de cliëntervaring?”, aldus Van der Zee.

In de toelichting bij de financiële thermometer wordt de visie van Van der Zee onderstreept. Hieruit komt namelijk naar voren dat ruim 80% van de instellingen in de langdurige zorg verwachten dat er kwaliteitsafspraken een (nog) grotere rol gaan spelen.

Strategie en visie
ZorgfocuZ adviseert haar klanten reeds enkele jaren over de wijze waarop zorginstellingen tot dergelijke planvorming kunnen komen. Wij brengen samen met onze klanten de strategieën, visies en doelen in kaart en bepalen welke informatie relevant is om de gewenste ontwikkeling te monitoren. ZorgfocuZ heeft hiervoor een analysemodel ontwikkeld wat alle relevante facetten onder de loep neemt. Hierbij moet gedacht worden aan financiële cijfers, medische cijfers en ook analyse van de cliënt- en medewerkersonderzoek. Uiteraard heeft ook het beleid rondom mantelzorgers en vrijwilligers, wat voor de inspectie (IGZ) een steeds belangrijker punt is, een plaats in het model.

Wilt u meer weten over dit onderwerp en de werkwijze van ZorgfocuZ. Neem dan gerust contact met ons op!

Nadere informatie is op te vragen bij:

Martin Bloem
m.bloem@zorgfocuz.nl
050 82 00 461

Delen via: