Wmo-websites van noordelijke gemeenten voor verbetering vatbaar

20 maart 2019

Sinds 1 juli 2018 is het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ in werking getreden. Dit besluit verplicht overheden om websites en applicaties voldoende toegankelijk te maken voor alle inwoners van een gemeente. Reden genoeg voor onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ om hier, samen met studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgebreid naar te kijken. De centrale vraag van dit onderzoek was: In hoeverre bieden de websites van gemeenten de juiste informatie over de Wmo en zijn de websites wel voldoende toegankelijk voor alle inwoners? Uit het onderzoek onder 32 noordelijke gemeenten blijkt dat een substantieel deel van de websites te wensen over laat.

Informatie is niet compleet

Gemeenten worden geacht om volledig te zijn in haar informatievoorziening aan burgers. De (gemeentelijke) website is bij uitstek een communicatiekanaal waar de informatie compleet en toegankelijk dient te zijn. We constateren dat dit, in ieder geval voor de noordelijke gemeenten, (nog) niet volledig het geval is. Zo geeft 44% van de gemeenten überhaupt geen informatie over hoe het proces van een aanvraag van een Wmo-voorziening verloopt. Ook geeft 69% van de gemeenten niet aan hoe lang het duurt voor er een (keukentafel)gesprek plaats kan vinden. Ondanks haar wettelijke verplichting benoemen 56% van de gemeenten op hun website niet dat er de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een gratis onafhankelijk cliëntondersteuner.

Gebruiksvriendelijkheid kan beter

De gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke websites laat een wisselend beeld zien. In 60% van de gevallen bieden gemeenten niet de mogelijkheid om rechtstreeks naar Wmo-pagina’s te navigeren. Met andere woorden, bezoekers komen op de algemene pagina van de gemeente, maar treffen vervolgens nergens een link of button naar Wmo-informatie. Ook de vindbaarheid van de Wmo-pagina’s bij het gebruik van externe zoekmachines is niet optimaal. Als de zoekterm ‘Wmo aanvraag gemeente [naam gemeente]’ wordt ingevuld, staat de Wmo-pagina van de desbetreffende gemeente in 20% van de gevallen niet bovenaan.

Functionaliteiten (nog) niet aanwezig

Het onderzoek laat ook zien dat veel gemeenten nog niet optimaal gebruik maken van handige functionaliteiten op hun websites. Zo kan het indienen van een melding bij 47,6% van de noorderlijke gemeenten nog niet digitaal. Het is bij deze gemeenten niet mogelijk om ofwel via een formulier ofwel via contact per e-mail een melding te doen. Bij 70% van de gemeenten is er geen een optie om de lettergrootte aan te passen, hetgeen wel zo makkelijk is voor visueel beperkte bezoekers. Bij 60% van de gemeenten kan het contrast van de website niet worden aangepast. Dit terwijl de letters op de website vaak opvallend klein zijn. Ook is een voorleesfunctie maar in 65% van de gevallen aanwezig.

Deel tekortkomingen makkelijk oplosbaar

Projectleider Arjan Rozema (oud student CIW) van ZorgfocuZ stelt op basis van de analyses van de websites vast dat er voor bijna alle gemeenten op (deel)thema’s nog de nodige ruimte voor verbetering is. ‘We constateren dat er sprake is van grote variëteit aan tekortkomingen. Dat maakt dat veel websites niet toegankelijk zijn. Alhoewel we het vooraf lastig vonden om in te schatten, is het aantal tekortkomingen hoger dan verwacht. Veel geconstateerde zaken lijken gelukkig ook vrij gemakkelijk op te lossen. Er is uiteraard nog veel meer te zeggen over de digitale toegankelijkheid van gemeentelijke websites. De komende maand gaat ZorgfocuZ in samenwerking met de docenten en studenten CIW het diagnose-instrument verder ontwikkelen en optimaliseren.’

Ook quickscan uitvoeren?

Wilt u als gemeente ook een quickscan laten uitvoeren naar de informatievoorziening over de Wmo op uw gemeentelijke website? Dat kan al v.a. € 950. Bekijk ons aanbod via deze link:

Productleaflet_Quickscan Digitale Toegang

Delen via: