ZorgfocuZ CEO Wmo benchmark

10 februari 2023
Aanlevering gegevens PREM Wijkverpleging

Per 2021 zijn de regels van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo door VNG aangepast. Het zogenaamde CEO Wmo nieuwe stijl biedt gemeenten de ruimte om het onderzoek op hun eigen gewenste manier vorm te geven. Een bijkomstigheid is dat de aanlevering van resultaten van de gemeenten aan het Ministerie van VWS ook veranderd is. In plaats van het jaarlijks aanleveren van de resultaten op de (voorheen) 10 verplichte vragen, ligt de nadruk nu meer op het rapporteren van de opzet van het CEO Wmo en de opvolging van de resultaten door de gemeente. Dit betekent dat de jaarlijkse vergelijking (benchmark) van de resultaten van Nederlandse gemeenten die voorheen op waarstaatjegemeente.nl werd gepubliceerd, ook is komen te vervallen. Uit gesprekken die ZorgfocuZ met haar gemeenteklanten heeft gevoerd, bleek dat het wegvallen van deze benchmark door vele gemeenten als een gemis werd ervaren. ZorgfocuZ heeft daarom mede op verzoek van haar gemeenteklanten het initiatief genomen om een eigen CEO Wmo benchmark op te zetten.

Nog steeds behoefte aan benchmark CEO Wmo

Vanwege de wijziging van de opzet van het CEO Wmo, hebben wij diverse gesprekken gevoerd met onze gemeenteklanten om te bepalen of, en hoe, we de aanpak wilden gaan veranderen. Hier kwamen een aantal bevindingen uit naar voren:

  • De meeste gemeenten wilden doorgaan op de huidige voet (zoals bijvoorbeeld continu meten via een vragenlijst onderzoek). Sommige andere gemeenten hebben ervoor gekozen om een volledig kwalitatief onderzoek te doen aan de hand van telefonische interviews.
  • Ook zien we dat de meeste gemeenten in ieder geval de 10 voorheen verplichte vragen (over toegang, kwaliteit en effect) blijven gebruiken om hiermee ontwikkelingen in de ervaringen uit het verleden, heden en toekomst te kunnen blijven monitoren.
  • Diverse gemeenten gaven ook aan dat er nog steeds behoefte is aan een cijfermatige vergelijking met andere (vergelijkbare) gemeenten. Temeer omdat hiermee ontwikkelingen van de prestaties gevolgd kunnen worden ten opzichte van andere gemeenten.

CEO Wmo benchmark van ZorgfocuZ

Mede door de hierboven genoemde bevindingen, hebben wij vanuit ZorgfocuZ besloten om zelf een CEO Wmo benchmark te ontwikkelen. Als marktleider op het gebied van de CEO’s Wmo (wij helpen meer dan 100 gemeenten met de uitvoering van het CEO Wmo) hebben wij dusdanig veel data dat we ook een representatieve benchmark kunnen opstellen.

De benchmark is vergelijkbaar met de opzet van de ‘oude’ benchmark van waarstaatjegemeente.nl. De uitkomsten kunnen vergeleken worden op landelijk en provinciaal niveau, stedelijkheidsklasse en gemeentegrootte.

Doordat de benchmark beschikbaar is gesteld in ons online dashboard (ImpulZ), kunnen de uitkomsten in opgemaakte grafieken en tabellen worden weergegeven om relatieve verschillen in één oogopslag te kunnen zien.

Alle Nederlandse gemeenten kunnen meedoen

De ZorgfocuZ CEO Wmo benchmark is per november 2022 beschikbaar gesteld aan al onze gemeenteklanten. Aansluitend bij de intenties van het CEO Wmo nieuwe stijl (waarbij ‘leren van elkaar’ centraal staat), vinden wij het echter ook belangrijk dat alle Nederlandse gemeenten de kans krijgen om mee te doen. Daarom is de ZorgfocuZ CEO Wmo benchmark vanaf heden ook beschikbaar voor alle Nederlandse gemeenten.

Wilt u ook gebruik maken van de ‘ZorgfocuZ CEO Wmo benchmark’?

Wilt u als gemeente ook inzicht in de resultaten van andere Nederlandse gemeenten en ook meedoen aan de ZorgfocuZ CEO Wmo benchmark? Neem dan contact op met Martin Bloem (m.bloem@zorgfocuz.nl) of Jet van der Meer (j.vandermeer@zorgfocuz.nl) of via  050 – 82 00 481. Wij helpen u dan graag verder.


Delen via: