Hulp vanuit de Wmo wordt steeds beter gewaardeerd, nog grote verschillen tussen gemeenten

8 februari 2021
Benchmark Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Deze ondersteuning verloopt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de effectiviteit van het beleid te monitoren, voeren alle Nederlandse gemeenten het wettelijk verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo uit naar de ervaringen van inwoners met hulp vanuit de Wmo.

Wij zijn gespecialiseerd in de opzet en uitvoering van deze onderzoeken en marktleider op dit gebied. Naast onze dienstverlening aan afzonderlijke gemeenten, maken wij jaarlijks een benchmarkrapportage op basis van de door VWS openbaar gemaakte data.

In dit rapport leest u onder meer:

  • Dat cliënten de afgelopen jaren steeds beter weten waar zij met hun hulpvraag moeten zijn;
  • Dat in de loop der jaren de bekendheid over de beschikbaarheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner is toegenomen;
  • Dat cliënten in steeds grotere mate tevreden zijn over de ondersteuning die zij krijgen (groei van 7 procentpunt sinds 2016);
  • Dat cliënten steeds meer een betere kwaliteit van leven ervaren door de ondersteuning die zij vanuit de Wmo ontvangen;
  • Dat de gemeente Bergeijk in 2020 gemiddeld het beste beoordeeld wordt door cliënten. Eindhoven scoort het laagst;
  • Dat de gemeente Coevorden gemiddeld landelijk het hoogst scoort op twee thema’s;
  • Dat de gemeente Eindhoven gemiddeld landelijk het laagst scoort op twee thema’s;
  • Dat gemeenten vanaf 2021 meer vrijheid bij de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo krijgen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het wettelijk verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: