Sociale wijkteams zijn in de meeste Nederlandse gemeenten hét instrument om burgers sneller, beter en efficiënter te helpen. De teams werken domein overstijgend, vormen het voorportaal tot zwaardere zorg en gaan uit van de vraag van de burger.

Doorontwikkelen sociale wijkteams

De meeste Nederlandse gemeenten hebben inmiddels sociale wijkteams ingericht en zijn operabel. De basis is hiermee gelegd. Voor de komende jaren ligt er echter de uitdaging om de dienstverlening vanuit deze sociale wijkteams door te ontwikkelen. Denk hierbij aan de bestuurlijke organisatie van de wijkteams, aan de ervaren kwaliteit van dienstverlening door cliënten, maar ook aan de wijze waarop sociaal werkers gefaciliteerd kunnen worden om hun beroep optimaal te kunnen uitoefenen. Om te bepalen of dergelijke doelen gehaald worden zijn inzichten nodig. Inzichten die met onderzoek en advies kunnen worden bereikt.

ZorgfocuZ – dé onderzoekspartner voor sociale wijkteams

ZorgfocuZ kan u hierbij helpen. ZorgfocuZ is als onderzoeksbureau in de zorgsector en het sociaal domein betrokken bij onderzoek- en adviestrajecten voor diverse zorg- en welzijnsorganisaties, sociale wijkteams en gemeenten. Wij hebben concrete ervaring met cliëntervaringsonderzoeken voor sociale wijkteams, medewerkersonderzoek onder sociaal werkers en met advies van bestuurders over de wijze waarop wijkteams optimaal kunnen functioneren.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Beleidsevaluatie Sociaal Domein

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ