Inmiddels zijn gemeenten een aantal jaren bezig om de transformatie binnen het sociaal domein vorm te geven. Het sociaal domein bestrijkt inmiddels een belangrijk deel van de begroting. Des te belangrijker is het om met enige regelmaat de resultaten en effecten van het beleid op het sociaal domein te meten en hiernaar onderzoek te doen. Door hier regelmatig onderzoek naar te doen, kan een gemeenteraad tijdig (bij)sturen en risico’s beheersen.

Kennis en ervaring van ZorgfocuZ

Rekenkameronderzoek kan antwoord bieden op vragen als:

  • Wordt er conform het gemeentelijk beleid gewerkt en wat zijn aantoonbare effecten?
  • Wat zijn de ervaringen van de doelgroep?
  • Wordt er op een effectieve en doelmatige wijze gewerkt?

 

Vertaald naar het sociaal domein zijn er diverse vraagstukken waar rekenkamers onderzoek naar gedaan hebben of zouden kunnen doen. Denk hierbij aan:

  • Wat heeft de decentralisatie betekend voor zorggebruikers en zorgbehoevenden?
  • Hoe ziet het beleid en de uitvoering eruit op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet? Wat zijn de effecten en wat zijn de ervaringen van burgers?
  • Wat is het beleid ten aan zien van mantelzorgers, hoe wordt dit ervaren en waar liggen verbeterpunten?
  • Welke maatschappelijke voorzieningen zijn er in de gemeente?
  • Hoe verloopt het proces van de toegang, hoe wordt dit uitgevoerd en wat zijn de ervaringen van cliënten?
  • Wat is de effectiviteit van het beleid van bijvoorbeeld de sociale wijkteams?

 

ZorgfocuZ is gespecialiseerd in onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. Wij zijn bekend met alle mogelijke vraagstukken binnen het sociaal domein en kunnen rekenkamers (en gemeenten) voorzien van de juiste aanbevelingen voor een effectieve(re) en efficiënte(re) uitvoering van het beleid in het sociaal domein.

Werkwijze ZorgfocuZ

U mag van een professioneel en geaccrediteerd onderzoeksbureau als de onze verwachten dat wij in staat zijn om een gedegen onderzoeksopzet te formuleren, het onderzoek als dusdanig uit te voeren waarbij wij de gebruikelijke ambtelijke hoor en wederhoor toepassen. Wij streven hierbij naar een nauwe samenwerking met de rekenkamer(-commissie) en zullen erop toezien dat de opzet en voortgang van het onderzoek aansluiten op uw wensen en behoeftes.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Beleidsevaluatie Sociaal Domein

Bekijk de voorbeeldcase
Klant over ZorgfocuZ