De overheid heeft de afgelopen jaren hervormingen doorgevoerd in de ouderenzorg. Ook de komende jaren komen er veel veranderingen af op zorginstellingen in de ouderenzorg. Als zorginsteling wilt u ondanks de veranderingen nog steeds het beste voor uw cliënten. Een optimale cliëntbeleving en cliëntervaring is hierbij het streven. En dat is terecht, want een cliënt verwacht dat ook. Onderzoek onder cliënten en andere stakeholders kan u hierbij helpen.


UPDATE – Zorginstituut maakt Kwaliteitskader verpleeghuiszorg bekend!

Het Zorginstituut Nederland heeft begin 2017 het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bekend gemaakt. Het Kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Lees hier meer over de achtergrond. Lees hier meer over de complete uitwerking van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het nieuwe kwaliteitskader in de ouderenzorg is bedoeld om de kwaliteitsbepaling in de ouderenzorg te verbreden. Persoonsgerichte zorg en welbevinden van cliënten staat hierbij voorop. Het nieuwe Kwaliteitskader moet zorgorganisaties en professionals ondersteunen bij hun dienstverlening. Daarnaast moet het de resultaten zichtbaar maken voor bewoners, omgeving, zorgkantoor en toezicht.

ZorgfocuZ kan u informeren over de laatste stand van zaken van het Kwaliteitskader en van advies voorzien over de wijze waarop u het kwaliteitsverslag kunt vormgeven. Denk hierbij aan advies over:

 • Effectieve en erkende kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten ten behoeve van de cliëntraadpleging.
 • De wijze waarop u invulling kunt geven aan de gewenste uitwisseling van kennis. ZorgfocuZ is ontstaan vanuit de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit van Groningen. Samen met de universiteit zijn wij actief betrokken bij het opzetten van kennis- en kwaliteitsnetwerken in de ouderenzorg waarin kennisontwikkeling, -deling en -borging centraal staan.
 • De wijze waarop u kort-cyclische feedback, continue reflectie en dialoog kunt stimuleren en integraal onderdeel kunt laten uitmaken van uw organisatieproces. ZorgfocuZ heeft een methode voor continu cliëntmetingen ontwikkeld waarmee u continu informatie kunt verzamelen over de kwaliteit en ervaringen van de dienstverlening. Aan de hand van dashboarding en intervisiesessies zorgen wij dat de informatie wordt teruggekoppeld en toegepast kan worden voor verbeteracties.

 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jochem Hoekstra via j.hoekstra@zorgfocuz.nl of via 050 – 8200 461.


Meten en verbeteren van cliëntervaring in de ouderenzorg

De vraag die u zich als zorginstelling vast wel eens hebt gesteld, is hoe je die cliëntervaringen nou goed in beeld kunt brengen? En als u die inzichten hebt vergaard, hoe zet u dat dan om naar concrete verbeteringen. Dit blijkt niet altijd even makkelijk. ZorgfocuZ kan u hierbij helpen.

Wij zijn namelijk van mening dat zorginstellingen meer kunnen bereiken door op een gestructureerde manier cliëntervaringen te meten en vervolgens die uitkomsten te gebruiken voor verbetering. Het idee hierbij is om juist niet (alleen) te redeneren vanuit de externe verantwoording, maar juist vanuit interne sturing en verbetering.

Met de onderzoeken van ZorgfocuZ krijgt u inzicht in de ervaren kwaliteit van uw dienstverlening. Denk hierbij uiteraard aan inzichten in ervaringen van cliënten, maar ook van familieleden, medewerkers, mantelzorgers en/of vrijwilligers. Gezamenlijk bekijken we welke doelgroepen relevant zijn om mee te nemen in het onderzoek.  Aan de hand van de vergaarde inzichten kunnen wij u adviseren over  de wijze waarop u de effectiviteit en kwaliteit kunt verbeteren.

Wat kan ZorgfocuZ voor u betekenen?

ZorgfocuZ kan ouderenzorg instellingen zoals beschreven op verschillende manieren helpen. Dit is mede afhankelijk van uw behoefte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Opstellen van een onderzoeksplan. Het centrale idee van dit plan is om het meten en verbeteren van  klantbeleving meer te structureren en te borgen in de organisatie. Hierbij doen wij een inventarisatie van uw behoefte (o.a. welke informatie is nodig om cliëntervaringen te kunnen verbeteren? Van welke stakeholders willen we wat weten?). Vervolgens bepalen wij welke vormen van onderzoek invulling kunnen geven aan deze behoefte (wij kijken hierbij ook welke vormen van onderzoek reeds onderdeel maken van uw bedrijfsvoering en of dit goed gaat of juist beter/anders kan). Tot slot, stellen wij een onderzoeksplan op (incl. meetplan).  Zie voor een nadere uitwerking van deze dienst: opstellen onderzoeksplan.
 • Onderzoek onder stakeholders. Wij zijn bekend en ervaren met onderzoek onder alle relevante stakeholders in de zorg. Denk hierbij aan:
 • ZorgfocuZ is geaccrediteerd voor het uitvoeren van CQI-onderzoek en wij kunnen u via deze onderzoeken voorzien van inzichten. Hiervoor gebruiken wij veelal niet alleen de verplichte vragen, maar gaan wij samen met u bepalen welke additionele vragen zinvol zijn om toe te voegen. ZorgfocuZ beschikt vanuit andere projecten inmiddels over een variëteit (meer dan 200 extra vragen) aan mogelijke vragen die wij samen met u door kunnen nemen en ter inspiratie kunnen dienen. Zie ook CQI-onderzoek.
 • Het meten van cliëntervaring ligt natuurlijk in lijn met het klantgericht denken. Hierin wil je als zorginstelling onderscheidend zijn om ook aantrekkelijk te blijven voor nieuwe cliënten die mogelijk gebruik willen maken van uw diensten. ZorgocuZ kan u helpen met dergelijke positioneringsvraagstukken.

 

Waarom ZorgfocuZ?

 • Zeer ervaren met onderzoek en advies binnen de ouderenzorg
 • Onze klanten zijn blij met ons. En dat is niet zonder reden
 • Focus op interne sturing (ambitie) in plaats van externe verantwoording (verplichting)
 • Wij beschouwen marktonderzoek hierbij als een middel en niet als doel op zich
 • Advies op maat: verschillende specialisten (o.a. onderzoekers, adviseurs en strategen) die u van dienst kunnen zijn

 

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Jochem Hoekstra, MSc.

(050) 82 00 461
j.hoekstra@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Medewerkersonderzoek

Bekijk de voorbeeldcase


Cliëntervaringsonderzoek

Bekijk de voorbeeldcase


Marktonderzoek

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ