Onderzoek opzetten en uitvoeren in de Jeugdzorg is een hele uitdaging. Een uitdaging die wij als onderzoeksbureau in de Jeugdzorg graag aangaan! ZorgfocuZ (onderzoeksbureau jeugdzorg) heeft volop ervaring in de zorgsector en zeer concrete en relevante ervaring met onderzoek voor jeugdzorgorganisaties.

Onderbouwde keuzes maken – doordacht onderzoek doen

Directie, management en adviseurs, maar ook medewerkers staan voor de opgave om zichzelf opnieuw uit te vinden, terwijl de zorg gewoon doorgaat. Dat is niet altijd gemakkelijk. ZorgfocuZ heeft veel ervaring met onderzoeken binnen de jeugdzorg. U kunt concreet advies krijgen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren op basis van tevredenheidsonderzoek onder verschillende doelgroepen. De marktonderzoeken van ZorgfocuZ geven u houvast om in te spelen op veranderingen in uw omgeving. Misschien wilt u bijvoorbeeld de gemeente eens bevragen wat zij nou eigenlijk van u verwachten?

Mogen wij u helpen?

Organisaties uit de jeugdzorg doen gemiddeld één keer in de twee jaar onderzoek naar de tevredenheid van de belangrijke doelgroepen. Daarbij kan het gaan om onderzoek onder cliënten, familieleden of naasten, verwijzers of medewerkers. ZorgfocuZ is een geaccrediteerd onderzoeksbureau, onder andere voor de CQI (Consumer Quality Index). Naast doelgroepenonderzoek biedt ZorgfocuZ uitgebreide scans van de markt en andere belangrijke omgevingsfactoren, waarop u uw organisatiestrategie kunt baseren. We brengen hierbij ontwikkelingen en marktkansen in kaart en kunnen u ondersteunen bij het schrijven van een strategisch (marketing)plan.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Naamsbekendheid / Imago onderzoek

Bekijk de voorbeeldcase


Cliëntervaringsonderzoek

Bekijk de voorbeeldcase


Naamsbekendheid / Imago onderzoek

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ