Welzijnsorganisaties hebben door de transformatie binnen het sociaal domein, net als alle andere actoren in de zorg- en welzijnssector, te maken met veranderende omstandigheden. Een goede samenwerking met gemeenten, corporaties, zorgaanbieders en andere partners is van cruciaal belang. Het streven hierbij is om de verschuiving naar meer informele zorg voor kwetsbare burgers mogelijk te maken.

Veranderende (markt-)omstandigheden

De veranderende marktomstandigheden creëren tegelijkertijd nieuwe vraagstukken en uitdagingen waar welzijnsorganisaties mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Welke rol heb je als lokale welzijnsorganisatie in het nieuwe sociaal domein? Ook in relatie tot de lokale sociale teams?
  • Wat zijn eigenlijk de lokale ontwikkelingen en hoe speel je hierop in? Wat vind de gemeente belangrijk als het gaat om de samenwerking met welzijnsorganisaties?
  • Hoe blijf je een speler van betekenis en blijf je ertoe doen als actor in de informele netwerken van burgers?
  • Hoe ervaren medewerkers/sociaal werkers hun nieuwe rol?

ZorgfocuZ – dé onderzoekspartner voor welzijnsorganisaties

Wij kunnen u helpen bij het beantwoorden van bovenstaande vragen of andere gerelateerde vraagstukken. ZorgfocuZ is als onderzoeksbureau in de zorgsector en het sociaal domein betrokken bij onderzoek- en adviestrajecten voor diverse zorg- en welzijnsorganisaties, sociale teams en gemeenten. Wij zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein en kunnen putten uit een diversiteit aan ervaringsprojecten.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nl


VoorbeeldcasesKlant over ZorgfocuZ