Onderzoek binnen het sociaal domein, veel gemeenten zijn er druk mee. Gemeenten hebben door de uitbreiding van de Wmo, de stelselherziening in de jeugdzorg en de Participatiewet er nogal wat (zorg)taken bijgekregen. Gemeenten staan hierbij voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. Des te belangrijker is het om met enige regelmaat de effecten van het beleid op het sociaal domein te meten en onderzoek te doen (onderzoek sociaal domein). 

ZorgfocuZ heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een succesvolle partner van gemeenten op het gebied van onderzoek en advies binnen het sociaal domein. Wij hebben diverse beleidsevaluaties sociaal domein uitgevoerd en zijn daarnaast bij diverse gemeenten verantwoordelijk voor de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken voor de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en continu meten voor cliëntervaringsonderzoeken voor de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Onderwerpen van onze onderzoeksprojecten zijn onder andere:

 • Evaluatie van gebiedsgericht werken, zie ook onze voorbeeldcase voor de gemeente Súdwest-Fryslân
 • Evaluatie en optimalisatie van de inzet van sociale wijkteams, zie ook onze voorbeeldcase van Amaryllis (Coöperatie sociale wijkteams in Leeuwarden)
 • Kwaliteitsonderzoek Jeugdhulp West-Friesland voor de West-Friese gemeenten
 • Evaluatie werkwijze toegang sociaal domein, zie ook onze voorbeeldcase voor de gemeente Neder-Betuwe
 • Evaluatie van effecten Wmo voorzieningen zoals mantelzorgbelasting
 • Cliëntervaringen beschermd wonen en opvang, zie ook onze voorbeeldcase voor de gemeente Almere
 • Cliëntervaringen m.b.t. Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Innovatieve methoden

Vanuit onze ervaring met onderzoek binnen de zorg en welzijnssector zijn wij tevens in staat om nieuwe methoden van onderzoek te introduceren die bij gemeenten minder bekend zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze zogenaamde ‘shadowing trajecten’. Bij shadowing (schaduwen van) wordt een cliënt in een zorgtraject gevolgd door een onderzoeker van ZorgfocuZ (shadower) en wordt het proces dat een cliënt doorloopt, in kaart gebracht. Wij hebben deze methode geïntroduceerd naar aanleiding van o.a. onderzoeken van de Ombudsman en de ANBO dat de toeleiding naar zorg nog niet naar behoren gaat – oftewel het keukentafelgesprek.

De kracht van het schaduwen van bewoners zit met name in het real time en objectief verzamelen van informatie. De uitkomsten van dit type onderzoek zijn dan ook direct te gebruiken voor interne sturing. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling of optimalisatie van de protocollen en normenkaders.

Waarom ZorgfocuZ?

 • ZorgfocuZ is een adviserend onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector. Onderzoek binnen het sociaal domein is onze core business.
 • ZorgfocuZ heeft ruime ervaring met onderzoek in het sociaal domein. Zowel op het gebied van beleidsevaluaties als met cliëntervaringsonderzoeken.
 • ZorgfocuZ heeft verschillende specialisten in dienst die werkzaam zijn op het vlak van sociaal domein en de zorg- en welzijnssector. Vanuit onze opgedane ervaringen bij gemeenten, zijn wij bekend met processen en belangen die op het gebied van onderzoek binnen het sociaal domein bestaan.
 • ZorgfocuZ is zeer ervaren in het uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Wij beschikken over een eigen online enquêtetool en verzorgen jaarlijks meer dan 500.000 schriftelijke en online verzendingen.
 • ZorgfocuZ is zeer ervaren in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Onze interviewers zijn zeer sensitief en weten op passende wijze af te stemmen met bestuurders, medewerkers, cliënten, mantelzorgers en kwetsbare doelgroepen als bijvoorbeeld psychische cliënten.
 • ZorgfocuZ heeft veel aandacht voor het belang van de cliënt. Om deze focus kracht bij te zetten, zijn wij een unieke samenwerking aangegaan met Zorgbelang (belangenbehartiger cliënten in zorg en welzijn). Onderzoeken met oog voor de cliënten is waar wij voor staan.
 • ZorgfocuZ is een gelieerd aan de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Wij beschikken hierdoor over de nieuwste inzichten en de meest innovatieve analysetechnieken die in wetenschappelijk onderzoek al vrij gangbaar zijn, maar in praktijkonderzoek nog nauwelijks worden toegepast.
 • ZorgfocuZ beschikt over de noodzakelijke accreditaties ten behoeve van kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat u van een goed onderzoeksbureau mag verwachten.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan gerust contact met ons op. In een oriënterend gesprek kunnen we u op basis van uw wensen en behoeften de mogelijkheden concreter toelichten.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Beleidsevaluatie Sociaal Domein

Bekijk de voorbeeldcase


Beleidsevaluatie Sociaal Domein

Bekijk de voorbeeldcaseKlant over ZorgfocuZ