Eind 2014 hebben gemeenten de inkoop van de jeugdzorg voor 2015 afgerond. De beloofde ‘zachte landing’ is uitgebleven. Veel zorginstellingen binnen de jeugdzorg krijgen te maken met budgetkortingen tussen de 5% en de 20%. Jeugdzorgorganisaties slaan steeds meer de handen ineen en moeten keuzes maken om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Dit vraagt veel van de organisaties.

Onderbouwde keuzes maken

Directie, management en adviseurs, maar ook medewerkers staan voor de opgave om zichzelf opnieuw uit te vinden, terwijl de zorg gewoon doorgaat. Dat is niet altijd gemakkelijk. ZorgfocuZ heeft veel ervaring met onderzoeken binnen de jeugdzorg. U kunt concreet advies krijgen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren op basis van tevredenheidsonderzoek onder verschillende doelgroepen. De marktonderzoeken van ZorgfocuZ geven u houvast om in te spelen op veranderingen in uw omgeving. Misschien wilt u bijvoorbeeld de gemeente eens bevragen wat zij nou eigenlijk van u verwachten?

Mogen wij u helpen?

Organisaties uit de jeugdzorg doen gemiddeld één keer in de twee jaar onderzoek naar de tevredenheid van de belangrijke doelgroepen. Daarbij kan het gaan om onderzoek onder cliënten, familieleden of naasten, verwijzers of medewerkers. ZorgfocuZ is een geaccrediteerd onderzoeksbureau, onder andere voor de CQI (Consumer Quality Index). Naast doelgroepenonderzoek biedt ZorgfocuZ uitgebreide scans van de markt en andere belangrijke omgevingsfactoren, waarop u uw organisatiestrategie kunt baseren. We brengen hierbij ontwikkelingen en marktkansen in kaart en kunnen u ondersteunen bij het schrijven van een strategisch (marketing)plan.

Vraag direct een offerte aan


Uw contactpersoon

Drs. Martin Bloem

(050) 82 00 461
m.bloem@zorgfocuz.nl


Voorbeeldcases


Zorgmarketing

Bekijk de voorbeeldcase


Zorgmarketing

Bekijk de voorbeeldcase


Cliëntervaringsonderzoek

Bekijk de voorbeeldcase


Klant over ZorgfocuZ