Welzijnsorganisaties

Welzijnsorganisaties hebben door de transformatie binnen het sociaal domein, net als alle andere actoren in de zorg- en welzijnssector, te maken met veranderende omstandigheden. Een goede samenwerking met gemeenten, corporaties, zorgaanbieders en andere partners is van cruciaal belang. Het streven hierbij is om de verschuiving naar meer informele zorg voor kwetsbare burgers mogelijk te maken.

Veranderende (markt-)omstandigheden

De veranderende marktomstandigheden creëren tegelijkertijd nieuwe vraagstukken en uitdagingen waar welzijnsorganisaties mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Welke rol heeft een welzijnsorganisatie in het nieuwe sociaal domein? Ook in relatie tot andere organisaties zoals sociale wijkteams?
  • Wat zijn eigenlijk de lokale ontwikkelingen en hoe speel je hierop in?
  • Hoe ervaren inwoners de ondersteuning vanuit de welzijnsorganisatie?
  • Wat vindt de gemeente belangrijk als het gaat om de samenwerking met de welzijnsorganisatie?
  • Hoe blijf je een speler van betekenis en blijf je ertoe doen als actor in de informele netwerken van burgers?
  • Hoe ervaren medewerkers/sociaal werkers hun nieuwe rol?

Expertise

Wij kunnen u helpen bij het beantwoorden van bovenstaande vragen of andere gerelateerde vraagstukken. Wij zijn als onderzoeksbureau in de zorgsector en het sociaal domein betrokken bij onderzoek- en adviestrajecten voor diverse zorg- en welzijnsorganisaties, sociale teams en gemeenten. Wij zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein en kunnen putten uit een diversiteit aan ervaringsprojecten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onderzoek voor welzijnsorganisaties, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).