Rekenkamers (sociaal domein)

Inmiddels zijn gemeenten een aantal jaren bezig om de transformatie binnen het sociaal domein vorm te geven. Het sociaal domein bestrijkt inmiddels een belangrijk deel van de begroting. Des te belangrijker is het om met enige regelmaat de resultaten en effecten van het beleid op het sociaal domein te meten. Door hier regelmatig (beleids-)onderzoek naar te doen, kan een gemeenteraad tijdig (bij)sturen en risico’s beheersen. Wilt u een rekenkameronderzoek in het sociaal domein uitvoeren? Wij kunnen u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Expertise ZorgfocuZ

Rekenkameronderzoek kan antwoord bieden op vragen als:

 • Wordt er conform het gemeentelijk beleid gewerkt en wat zijn aantoonbare effecten?
 • Wat zijn de ervaringen van de doelgroep?
 • Wordt er op een effectieve en doelmatige wijze gewerkt?
 • Hoe wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd?

Vertaald naar het sociaal domein zijn er diverse vraagstukken waar rekenkamers onderzoek naar hebben gedaan of zouden kunnen doen. Denk hierbij aan:

 • Wat heeft de decentralisatie betekend voor zorggebruikers en zorgbehoevenden?
 • Hoe ziet het beleid en de uitvoering eruit op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet? Wat zijn de effecten en wat zijn de ervaringen van burgers?
 • Wat is het beleid ten aanzien van mantelzorgers, hoe wordt dit ervaren en waar liggen verbeterpunten?
 • Welke maatschappelijke voorzieningen zijn er in de gemeente?
 • Hoe verloopt het proces van de toegang, hoe wordt dit uitgevoerd en wat zijn de ervaringen van cliënten?
 • Wat is de effectiviteit van het beleid van bijvoorbeeld de sociale wijkteams?
 • Hoe is de informatievoorziening met betrekking tot Jeugdhulp en de Wmo richting de gemeenteraad vormgegeven?

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. Wij zijn bekend met alle mogelijke vraagstukken binnen het sociaal domein en kunnen rekenkamers (en gemeenten) voorzien van de juiste aanbevelingen voor een effectieve(re) en efficiënte(re) uitvoering van het beleid in het sociaal domein.

Het was zeer prettig samenwerken met de onderzoekers van ZorgfocuZ: deskundig, brede blik, maar ook een goed oog voor de Nijmeegse context en flexibel.

Jelly Smink – Secretaris Rekenkamer Nijmegen

Onze werkwijze

U mag van een professioneel en gecertificeerd onderzoeksbureau als de onze verwachten dat wij in staat zijn om een gedegen onderzoeksopzet te formuleren en het onderzoek als dusdanig uit te voeren. Wij streven hierbij naar een nauwe samenwerking met uw rekenkamer(-commissie) en zullen erop toezien dat de opzet en voortgang van het onderzoek aansluiten op uw wensen en behoeftes.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over rekenkameronderzoek in het sociaal domein, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Arjan Rozema of Chiel Westra en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).