Kinderopvang

In 2022 bereikte het aantal kinderen dat naar de kinderopvang ging een mijlpaal. Voor het eerst in de geschiedenis maakten meer dan één miljoen kinderen gebruik van een vorm van kinderopvang. Bijvoorbeeld dagopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang en/of gastouderopvang. De ongeveer 120.000 pedagogisch medewerkers in de kinderopvangbranche, samen werkzaam bij zo’n 3500 kinderopvangorganisaties, spelen hierbij een cruciale rol.

Belangrijke doelgroepen in de kinderopvang

De voorgenoemde aantallen geven aan dat de kinderopvangsector in Nederland een belangrijke rol speelt. Niet alleen in de brede maatschappij, maar ook voor individuele kinderen én hun ouders/verzorgers:

  • Voor kinderen is het belangrijk dat zij zich veilig moeten voelen, zodat ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen op fysiek en mentaal vlak. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, ontstaat er voldoende ruimte voor groei en ontwikkeling.
  • Voor ouders/verzorgers is het belangrijk dat zij hun kinderen met een vertrouwd gevoel kunnen overdragen aan een kinderopvangorganisaties. Pedagogiek (voor een vloeiende overgang naar de basisschool) is vaak een belangrijke pijler, maar ook de (fysieke) situering van de kinderopvanglocatie speelt een rol in het keuzeproces en de voorkeuren van ouders/verzorgers.
  • Niet op de laatste plaats spelen pedagogisch medewerkers een sleutelrol; zij moeten de kwaliteit van de kinderopvang waarborgen en zowel kinderen als ouders in hun groeiproces ondersteunen en adviseren.

Soorten onderzoek in de kinderopvang

Met verschillende methoden en technieken kunnen wij onder de hiervoor genoemde doelgroepen vormen van onderzoek opzetten en uitvoeren, waarvan wij onder meer ervaren zijn met:

  • Marktonderzoek onder de (potentiële) doelgroep. Wat vinden toekomstige of kersverse ouders belangrijk in hun keuzeproces? Op welke manier zoeken zij naar een aanbieder van kinderopvang en door wie laten zij zich beïnvloeden/adviseren? En wat moet een organisatie juist wel of juist niet opnemen in de positionering van het merk en het aanbod?
  • Cliëntenonderzoek. Onder de ouders/verzorgers van de kinderen die al wel van het opvangaanbod gebruik maken, is het interessant om te horen wat zij wel en niet goed vinden gaan. Zijn zij tevreden over de pedagogisch medewerkers, de communicatie/afstemming met hen, het pedagogische aanbod en de fysieke omgeving van het aanbod? En wat vinden zij van de huidige positionering en de algehele communicatie van de organisatie? Wat zou daarin nog beter of anders kunnen?
  • Medewerkersonderzoek. De pedagogisch medewerkers, maar ook degenen die ‘het primaire proces’ vanuit de staf en ondersteunende diensten faciliteren, zijn van cruciaal belang voor een kwalitatief goede dienstverlening. Maar tegenwoordig ook van de dienstverlening in algemene zin; ook in deze branche is er sprake van personeelstekorten. Het tevreden houden van medewerkers is daarom van groot belang. Wat vinden medewerkers van thema’s als opleidingsmogelijkheden, interne communicatie, werkdruk, werkinhoud of de sociale veiligheid? En wat kan de organisatie doen om dit te verbeteren?

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden qua onderzoek voor uw kinderopvangorganisatie? Wilt u met ons sparren over de juiste aanpak van uw onderzoeksvraag? Of wilt u direct een offerte aanvragen voor uw onderzoek? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).