Vragenlijsten Jeugd en Wmo nu beide beschikbaar

22 januari 2016

Vanuit de VNG is inmiddels meer duidelijkheid gekomen over de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein. ZorgfocuZ was gisteren aanwezig bij de voorlichtingsbijeenkomst voor gemeenten georganiseerd door de VNG, Stichting Alexander en NJi. Hier is uitleg gegeven over de jeugdvragenlijst en is tevens bekend gemaak dat de voorlopige modelvragenlijst Wmo per 20 januari 2016 is gepubliceerd.

Vragenlijst Jeugd

Vanuit de VNG is in samenwerking met Stichting Alexander en het NJi voor de jeugd een vragenlijst opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken. De vragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek Jeugd is nog niet eerder uitgezet en zal nog gevalideerd moeten worden. Desondanks kunnen gemeenten deze vragenlijst al wel inzetten om aan de verplichting te voldoen. Deze vragenlijst is echter niet verplicht.

In een aantal pilotonderzoeken met gemeenten zal de vragenlijst gevalideerd zal worden. Gemeenten kunnen zich bij ZorgfocuZ aanmelden voor het pilotonderzoek. Lees hier meer over de vragenlijst jeugd (MCJO).

Vragenlijst Wmo

De vragenlijst voor het Wmo-onderzoek is inmiddels openbaar en gepubliceerd op de VNG-website. Met een aantal gemeenten wordt de opzet momenteel gevalideerd en getoetst op betrouwbaarheid. Dit betekent dat de vragenlijst voor Wmo nog niet gebruikt mag worden door gemeenten. De verwachting is dat het valideringsonderzoek in maart 2016 is afgerond en dat gemeenten vanaf dan de vragenlijst dus kunnen inzetten.

De Wmo vragenlijst bestaat uit een basisset aan 10 gesloten en 1 open vraag. Deze vragen hebben betrekking op de thema’s:

  • Ervaring van de toegang
  • Kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning
  • Ervaren effect op de zelfredzaamheid

De gegevens van de verplichte vragenlijst dienen aangeleverd te worden bij KING voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Doordat alle gemeenten deze data aanleveren, is benchmarken tussen gemeenten mogelijk. Doordat de verplichte lijst vrij kort is, heeft de gemeente de vrijheid om desgewenst extra vragen toe te voegen. Zie instructie cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 voor een nadere uitleg over de vragenlijst Wmo.

Informatiebijeenkomst ZorgfocuZ

Binnenkort organiseert ZorgfocuZ een informatieavond aangaande de ontwikkelingen omtrent onderzoek binnen het Sociaal domein/Wmo en Jeugd. U kunt zich hiervoor alvast aanmelden via aanmelden Informatiebijeenkomst of contact met ons opnemen via 050 – 82 00 461.

ZorgfocuZ ondersteunt gemeenten bij de inrichting, uitvoering en rapportage van de onderzoeken binnen het sociaal domein. Voor meer informatie over onderzoeken binnen het sociaal domein of over de vragenlijst Jeugd & Wmo kunt u contact opnemen met Chiel Westra, c.westra@zorgfocuz.nl, 050- 82 00 461.

Delen via: