Voorbeeldprojecten van ZorgfocuZ

25 juli 2018

Door klanten en relaties worden wij wel eens gevraagd naar de onderzoeksprojecten die wij vanuit ZorgfocuZ zoal voor andere organisaties uitvoeren. Ter inspiratie en om te bepalen of wij dergelijk onderzoek ook voor hen kunnen uitvoeren. Uiteraard staan onze diensten en diverse voorbeeldprojecten op onze website beschreven, maar bij deze geven wij graag weer even een update van een aantal onderzoeksprojecten die wij (succesvol) hebben afgerond en waar we nu nog mee bezig zijn.

Naast bovengenoemde onderzoeken zijn wij uiteraard druk met de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet voor diverse gemeenten. Andere voorbeelden van onderzoek zijn verwijzersonderzoeken voor zorginstellingen en het continu meten van cliëntervaringen in het sociaal domein.

Wilt u meer weten over onze projecten? Neem dan gerust contact met ons op.

Delen via: