Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

Drs. Robbert Klein Koerkamp

(050) 82 00 461
r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nlSensire over ZorgfocuZ

ZorgfocuZ bleek voor ons de ideale onderzoekspartner. Het is echt maatwerk geweest waarbij we gedurende het traject steeds goed met elkaar afstemden. Er was een goede voorbereiding om helder te krijgen waar we precies mee geholpen zouden zijn en gedurende het project hebben we de samenwerking met ZorgfocuZ als zeer prettig ervaren. De resultaten van het onderzoek leverde concrete oplossingen op!
Daniëlle Legters, ambtelijk secretaris OR Sensire


Sensire is de grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en de Liemers. De organisatie biedt dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg, bij mensen thuis of in een van haar woonzorgcentra. Kijk voor meer informatie over Sensire op de website van deze zorgorganisatie. Om de mensen uit de Achterhoek de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben, werken in totaal bijna 4000 medewerkers voor Sensire en de merken Yunio en NAAST. Zij helpen de doelgroep om gezond te blijven, beter te worden of zo goed mogelijk te leven met zorg zodat zij het leven kunnen leiden zoals zij dat gewend zijn.

Het is een landelijke ontwikkeling dat zorgprofessionals steeds vaker te maken krijgen met ongewenst/ontoelaatbaar gedrag in contact met de klant of bewoner, alsook met de familie/mantelzorger van de klant/bewoner. ZorgfocuZ werd door Sensire gevraagd om hier een onderzoek naar uit te voeren onder alle medewerkers van de organisatie. In het onderzoek combineerden we een kwantitatief vragenlijstonderzoek met een kwalitatieve verdieping met focusgroepen, face-to-face interviews en telefonische interviews. De totale resultaten zijn besproken met de werkgroep en gepresenteerd aan de directie van Sensire, hetgeen hen duidelijke inzichten gaf in de onderzochte thema’s en onderwerpen om mee aan de slag te kunnen.

Terug naar alle voorbeeldcases