Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

Drs. Robbert Klein Koerkamp

(050) 82 00 461
r.klein.koerkamp@zorgfocuz.nlVektis over ZorgfocuZ

"Wij zijn heel tevreden over het geleverde werk door ZorgfocuZ. Complimenten voor de wijze van rapportage en de duidelijke mondelinge toelichting."
Lieke van Gerwen, MSc., Onderzoeker Vektis.


Vektis is het business intelligence centrum voor de zorg. Dankzij de bouwstenen en standaarden van Vektis Streams verloopt inkoop en declaratie in de zorg soepel en efficiënt. Vektis Intelligence geeft inzicht in het gebruik van zorg over de gehele breedte, doet betrouwbare uitspraken over het verleden en heden én geeft ramingen over het zorggebruik in de toekomst.

Vanaf 2018 biedt Vektis Intelligence inzichten over zorggebruik op wijkniveau vanuit verschillende zorgdomeinen (Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet) voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Gemeenten kunnen deze integrale informatie vinden via de Gemeentezorgspiegel. Dit is een besloten portaal waarvoor zij een abonnement afsluiten. Vektis Intelligence stelt de inzichten ook beschikbaar aan zorgkantoren en zorgverzekeraars via de bestaande portalen. Zo hebben alle drie de partijen gelijktijdig toegang tot dezelfde informatie waarover zij met elkaar in gesprek kunnen gaan. Op deze wijze bevordert Vektis Intelligence de samenwerking tussen de zorgpartijen, zodat zij de zorg in de gemeenten doelmatiger kunnen organiseren en de bewoners betere zorg krijgen.

Vanuit de ruime ervaring en expertise van ZorgfocuZ met onderzoek voor Nederlandse gemeenten in het Sociaal Domein heeft Vektis ZorgfocuZ in het najaar van 2017 gevraagd om een marktverkenning uit te voeren naar de behoefte aan deze monitor over zorggebruik. In een kort tijdsbestek voerde ZorgfocuZ tientallen interviews uit met vertegenwoordigers van kleine, middelgrote en grote Nederlandse gemeenten. Het resultaat was een duidelijk antwoord op de marktpotentie en marktkansen van de monitor en de aspecten die door gemeenten belangrijk worden gevonden. Tijdens een tweetal interactieve sessies in Zeist zijn de onderzoeksresultaten met het management van Vektis besproken en is een concreet marktintroductieplan opgesteld.

Terug naar alle voorbeeldcases