Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

(050) 82 00 461Het Gastenhuis is een zorginstelling met de ambitie om kleinschalige, persoonlijke zorg te bieden aan mensen met dementie. Iedere locatie beschikt over ca. 20 appartementen, voornamelijk bewoond door alleenstaanden. Op iedere locatie is een zorgechtpaar woonachtig die de zorg coördineert en leiding geeft aan meerdere verpleegkundigen. Het Gastenhuis verwacht binnen enkele jaren meer dan 30 locaties geopend te hebben.

Het Gastenhuis heeft een optimale cliëntervaring hoog in het vaandel staan en heeft daarom de ambitie uitgesproken om per locatie periodiek de cliëntervaringen te gaan meten. In het kader van continue optimalisatie van cliëntervaringen wil Het Gastenhuis de mogelijkheden van cliëntonderzoek verkennen.

ZorgfocuZ heeft voor het Gastenhuis een aanpak ontwikkeld waarmee de cliëntervaringen jaarlijks gemeten kunnen worden. Het onderzoek vindt zowel kwantitatief als kwalitatief plaats. Hierdoor weten we een cijfermatig overzicht te creëren (kwantitatief) om vergelijkingen te kunnen maken binnen en tussen locaties en komt er daarnaast een gesprek op gang met bewoners, familie en medewerkers (kwalitatief). De kwalitatieve verdieping vindt plaats door middel van inloopavonden, interviews en focusgroepen.

Om de juiste onderzoeksthema’s en vragen in kaart te brengen, hebben we gebruik gemaakt van het model van Machteld Huber over Positieve Gezondheid. De vragenlijst gaat in op thema’s als lichaamsfuncties, welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, participatie en dagelijks functioneren.

 

Terug naar alle voorbeeldcases