Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nlVoor de gemeente Hoorn is ZorgfocuZ verantwoordelijk voor de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet. De gemeente Hoorn heeft behoefte aan meer periodieke inzichten in cliëntervaringen. Om die reden hebben wij het continu meten voor de gemeente opgestart.

Op basis van de bestaande samenwerking hebben wij in overleg met de gemeente Hoorn bepaald op welke manier wij het continu meten konden gaan inrichten. Belangrijk uitgangspunt hierbij was de mogelijkheid om naast een vaste vragenlijst ook vragen toe te kunnen voegen, mocht daar in de loop der jaren behoefte aan zijn. Op deze manier kan de gemeenten de resultaten van haar eigen onderzoeken in de tijd benchmarken en heeft daarnaast altijd inzicht in haar actuele informatiebehoefte.

ZorgfocuZ hebben wij ervaren als een kundig onderzoeksbureau met kennis van zaken. Doordat ZorgfocuZ vrijwel alle aspecten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd heeft uitgevoerd (van de opzet, verzending tot aan rapportage), werden wij als gemeente helemaal ontzorgd.

Arianne Klunder – beleidsmedewerkers sociaal domeingemeente Hoorn

Terug naar alle voorbeeldcases