Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nlZorgfocuZ heeft een methode ontwikkeld voor het continu meten van cliëntervaringen in het kader van het CEO Wmo en het CEO Jeugdwet. De gemeente Elburg heeft ZorgfocuZ gevraagd om vanaf oktober 2017 een continue meting op te zetten en uit te voeren ten behoeve van de het CEO Wmo.

De gedachte van continu meten is dat cliënten een vragenlijst toegestuurd krijgen op het moment dat ze zowel de toegang, de kwaliteit als effect van de hulp kunnen beoordelen. In het geval van de Wmo kan de zorg veelal relatief snel geleverd worden. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van hulpmiddelen of het verkrijgen van hulp bij huishouden. Het is in die gevallen dan al mogelijk om twee tot drie maanden na afgifte van de beschikking deze cliënten te bevragen over hun ervaringen met de toegang, kwaliteit én effect van de zorg.

ZorgfocuZ heeft een online dashboard ingericht waarmee de gemeente Elburg real time inzicht heeft in de respons en de uitkomsten van het onderzoek. Voor 1 juli 2018 maken wij een rapport op van de uitkomsten. De uitkomsten van de 10 verplichte vragen van het CEO Wmo leveren wij, na toestemming van de gemeente, aan bij waarstaatjegemeente.nl.

Bemoedigende resultaten

De resultaten van het continu meten zijn bemoedigend, met onder andere een relatief hoge respons en weinig cliënten die met onze helpdesk bellen voor vragen. De reden hiervan ligt waarschijnlijk in het feit dat de verleende zorg nog vers in het geheugen ligt en men dan eerder geneigd lijkt te zijn om de vragenlijst in te vullen. Daarnaast is er geen reden om de helpdesk te bellen, omdat men nog weet waar de vragenlijst over gaat.

Meer informatie over continu meten in het kader van het CEO Wmo en het CEO Jeugdwet vindt u hier.

Terug naar alle voorbeeldcases