Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nlVoor de gemeente Leeuwarden voert ZorgfocuZ de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd uit. De opzet en de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken worden jaarlijks gezamenlijk geanalyseerd en geëvalueerd en waar mogelijk verder geoptimaliseerd voor de cliëntervaringsonderzoeken in de komende jaren. Hierbij vormt de bestaande samenwerking van ZorgfocuZ met Amaryllis (coöperatie sociale wijkteams in Leeuwarden) een interessante link. De informatie die uit de onderzoeken van beide organisaties voortvloeit kan door zowel de gemeente Leeuwarden als Amaryllis worden gebruikt voor de verdere optimalisatie van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening.

Het kwantitatieve onderzoek is verrijkt met extra vragen en er zijn tevens extra cliënten aangeschreven (bovenop de minimale aantallen voor de steekproef). Na het kwantitatieve onderzoek hebben we bij bepaalde doelgroepen (cliënten en mantelzorgers) meer verdieping gezocht via focusgroepen en interviews. De gespreksthema’s voor deze gesprekken zijn voortgekomen uit een nadere analyse van het kwantitatieve onderzoek, aangevuld met gewenste onderwerpen vanuit de gemeente Leeuwarden.

Voor de uitvoering van het onderzoek is frequent afgestemd met de werkgroep van de gemeente Leeuwarden. ZorgfocuZ heeft voor deze opdracht diverse specialisten ingezet, zoals een projectleider, onderzoekers en interviewers.

Terug naar alle voorbeeldcases