Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nlOp 1 januari 2015 is de gemeente Súdwest-Fryslân gestart met gebiedsgericht werken. Hiervoor zijn zes gebiedsteams gevormd. De gebiedsteams zijn het aanspreekpunt voor inwoners die ondersteuning nodig hebben op gebied van Participatie (inclusief een uitkering), Jeugdzorg en Wmo. Zij doen de hulpvraagverduidelijking, bieden kortdurende ondersteuning en zorgen zo nodig voor de toeleiding naar andere ondersteuning.  De gemeente Súdwest-Fryslân heeft ZorgfocuZ gevraagd om in 2016 het gebiedsgericht werken te gaan evalueren waarbij tevens een koppeling gemaakt diende te worden met de cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd.

De inzet van ZorgfocuZ bij de uitvoering van onze cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet heb ik als zeer positief ervaren. Los van de inhoud heb ik met veel plezier met Zorgfocuz samengewerkt.

Selena Ypma – adviseur sociaal domeingemeente Súdwest-Fryslân

Voor de evaluatie hebben we gebruik gemaakt van een onderzoek via schriftelijke en online vragenlijsten, diverse groepsinterviews en analyses van bestaande cijfers uit de gemeentelijke systemen. De (verplichte) vragenlijsten Wmo en Jeugd voor cliëntervaringsonderzoeken hebben we aangevuld met specifieke ervaringsvragen gericht op het te evalueren beleid. De vragenlijsten zijn op maat gemaakt voor de afzonderlijke doelgroepen. De groepsinterviews vonden o.a. plaats met managers van MEE, TIMPAAN, Cedin, zorgaanbieders en verschillende cliëntraden.

Goed onderzoeksbureau, geaccrediteerd, gecertificeerd, goed onderzoek. Dit voegt iets toe aan de onderbouwing van de prestatielevering zorg in natura.

Accountantgemeente Súdwest-Fryslân

Voor de uitwerking is een werkgroep geformeerd bestaande uit afgevaardigden van ZorgfocuZ en de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit stelt ons in staat om efficiënt af te stemmen waarmee wordt toegewerkt naar een onderzoeksuitvoering dat volledig aansluit op de wensen van de gemeente. ZorgfocuZ heeft voor deze opdracht diverse specialisten beschikbaar gesteld, onder andere verschillende interviewers, een projectleider, onderzoeker en een beleidsadviseur. Het rapport is uiteindelijk aan de raad gepresenteerd.

Terug naar alle voorbeeldcases