Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nlGemeente Haarlem & gemeente Zandvoort over ZorgfocuZ

Wij zijn heel tevreden over ZorgfocuZ bij de uitvoering van ons cliëntervaringsonderzoek Wmo. ZorgfocuZ sprong snel, flexibel en adequaat in op onze wensen en was helder over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Er was echt sprake van samenwerking. Dit heeft geleid tot een goede én prettige co-productie.
Marjon Tijl - beleidsadviseur sociaal domein


Gemeente Haarlem & gemeente Zandvoort

Gemeente Haarlem & gemeente Zandvoort

Werkveld:
Gemeenten (Sociaal domein)
Dienst:
Cliëntervaringsonderzoek Wmo / Jeugd / Participatie

Voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort is ZorgfocuZ verantwoordelijk voor de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet. De gemeenten Haarlem en Zandvoort werken samen in een uitvoeringsorganisatie, maar zijn wel twee afzonderlijke gemeenten die zich ook afzonderlijk naar VWS moeten verantwoorden.

Bij de planvorming van het  onderzoek hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met het combineren van werkzaamheden, vragenlijsten en toegepaste methodieken bij de beide gemeenten. Voor het onderzoek is rekening gehouden met de volgende doelgroepdefinities:

  • Alle inwoners die geregistreerd staan als Wmo-cliënt met een individuele voorziening.
  • Jongeren boven de twaalf jaar en ouders met kinderen vanaf min negen maanden die de afgelopen 12 maanden gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende gemeente.

Wij zijn heel tevreden over ZorgfocuZ bij de uitvoering van ons cliëntervaringsonderzoek Wmo. ZorgfocuZ sprong snel, flexibel en adequaat in op onze wensen en was helder over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Er was echt sprake van samenwerking. Dit heeft geleid tot een goede én prettige co-productie.

Marjon Tijl – beleidsadviseur sociaal domeingemeente Haarlem

Het aandachtspunt van onze onderzoeksaanpak lag bij het vooraf in kaart brengen van de verschillende subdoelgroepen onder deze brede doelgroep Wmo en Jeugd. Deze subdoelgroepen zijn uit de gemeentelijke systemen gefilterd en gecodeerd voor de dataverzameling om  bepaalde analyses mogelijk te maken. Denk aan analyses tussen de beide gemeenten, tussen verschillende zorgaanbieders en Wmo doelgroepen als PGB en Zorg in Natura.

Het resultaat is een overzichtelijke rapportage voor beide gemeenten aangevuld met een gemeenschappelijk verdiepingsrapport waarin de meest opvallende analyses en resultaten van beide gemeenten zijn weergegeven.

Terug naar alle voorbeeldcases