Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

(050) 82 00 461Accare over ZorgfocuZ

Wij zijn zeer tevreden over het samenwerking met ZorgfocuZ. In het verlengde van Evidence Based Practice doorlopen we gezamenlijk een traject van geleidelijk zoeken naar gegevens met meer echte waarde, i.p.v. de illusie dat direct al harde gegevens te verzamelen zijn.
Peter Dijkshoorn - Bestuurder


Accare is al jaren actief bezig met cliënt- en medewerkerstevredenheid, waarbij het uitgangspunt altijd is: wat is passend bij de doelgroep of bij de specifieke vraag in de regio, en waarbij steeds kritisch wordt gekeken naar de opbrengst en meerwaarde van ingezette methoden.

ZorgfocuZ heeft voor Accare een methode ontwikkeld om vanuit een brede inventarisatie van informatiebehoefte in de organisatie toe te werken naar een gedegen onderzoeksplan. Wie heeft welke informatiebehoefte in de organisatie? Op welk niveau is deze informatie nodig? Gaat het om een groepseffect of om individuele trajecten? Moet dit vergelijkbaar zijn met andere instellingen?

Na de inventarisatie van de informatiebehoefte is gekeken naar de reeds beschikbare informatie; wat wordt er al verzameld in dossiers of vragenlijsten? Voldoet deze informatie aan de huidige behoefte? Door deze grondige analyse kunnen in het onderzoeksplan overbodige onderzoeken en administratieve zaken worden geschrapt, terwijl bestaande of zelfs nieuwe zaken kunnen worden ingericht op de specifieke behoefte. Dit kan het aanpassen van een vragenlijst of onderzoeksfrequentie zijn, maar ook bijvoorbeeld de koppeling van de uitkomsten van verschillende onderzoeken.

Terug naar alle voorbeeldcases