Voor iedere klant, voor ieder project streven wij topkwaliteit na. Ons streven hierbij is dat onze onderzoeken niet ‘op de plank’ belanden, maar dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt met de uitkomsten. Het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van organisaties is hierbij ons streven.

Onderstaand vindt u enkele voorbeeldcases van onze diensten en werkvelden waarin wij actief zijn:

Gemeente Landsmeer – Inventarisatie cliëntervaringen sociaal domein

Gemeente Landsmeer – Inventarisatie cliëntervaringen sociaal domein
Werkveld:
Gemeenten (Sociaal domein)
Dienst:
Advies, Monitor Sociaal Domein, Opstellen van onderzoeksplan

Anno 2019 worden cliëntervaringen binnen de gemeente Landsmeer door drie partijen uitgevraagd, te weten: aanbieders, Wmo-Consulenten en de gemeente zelf aan de hand van de bestaande cliëntervaringsonderzoeken. De gemeente Landsmeer heeft ZorgfocuZ gevraagd om te inventariseren hoe deze onderzoeken naar cliëntervaringen…

Lees verder →