Vraag direct een offerte aan

Uw contactpersoon

Chiel Westra, MSc.

(050) 82 00 461
c.westra@zorgfocuz.nlVoor de gemeenten Neder Betuwe heeft  ZorgfocuZ het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet uitgevoerd. Voor de uitvoering van de onderzoeken hebben we naast de verplichtingen gekeken naar mogelijkheden om de onderzoeken te verrijken, zoals bijvoorbeeld door het stellen van extra vragen. 

Zowel het cliëntervaringsonderzoek jeugd als het cliëntervaringsonderzoek Wmo zijn schriftelijk en online uitgevoerd. Voor de online dataverzameling is de online enquêtetool van ZorgfocuZ gebruikt. Onze online enquêtetool is professionele enquête software met waterdichte beveiliging en is tevens zeer gebruiksvriendelijk voor de respondent. Dat betekent dat de respondent de vragenlijst op desktop, tablet dan wel mobiele telefoon kan invullen. De respons voor beide onderzoeken waren in lijn met verwachtingen van VNG.

De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente. Deze sessie heeft de gemeente Neder-Betuwe geholpen om de uitkomsten van beide onderzoeken beter te duiden.

Terug naar alle voorbeeldcases