Voor iedere klant, voor ieder project streven wij topkwaliteit na. Ons streven hierbij is dat onze onderzoeken niet ‘op de plank’ belanden, maar dat er daadwerkelijk iets gedaan wordt met de uitkomsten. Het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van organisaties is hierbij ons streven.

Onderstaand vindt u enkele voorbeeldcases van onze diensten en werkvelden waarin wij actief zijn:

Topaz

Topaz
Werkveld:
Ouderenzorg
Dienst:
Marktonderzoek

Topaz is een ouderenzorgorganisatie uit Leiden, en staat bekend als een organisatie die marktgericht ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Waar ZorgfocuZ de organisatie in 2012 ondersteunde bij het opstellen van een strategisch marketingplan (op basis van een uitgebreid…

Lees verder →
Thuiszorg het Friese Land

Thuiszorg het Friese Land
Werkveld:
Ouderenzorg
Dienst:
Medewerkersonderzoek

In twee sessies met verschillende personen uit de organisatie zijn we bij Thuiszorg Het Friese Land gekomen tot een vragenlijst waar iedereen het DNA van de organisatie in herkende. Deze vragenlijst is vervolgens uitgezet onder alle medewerkers van de organisatie.…

Lees verder →
Nij Smellinghe

Nij Smellinghe
Werkveld:
Ziekenhuizen
Dienst:
CQi-meting

Voor ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten hebben wij de CQI Ziekenhuisopname uitgevoerd en samen met hen de resultaten doorgenomen. Op verzoek van Nij Smellinghe hebben we ingezet op het meten per afdeling. Door de aantallen te verhogen hebben wij per…

Lees verder →
Zorg Intens

Zorg Intens
Werkveld:
Ouderenzorg
Dienst:
CQi-meting

Zorg Intens biedt thuiszorg aan mensen met verschillende problematiek en achtergronden. In opdracht van Zorg Intens hebben wij de CQI VV&T uitgevoerd. Dit betreft een vervolg meting op de CQI die wij in 2014 ook voor Zorg Intens hebben uitgevoerd. …

Lees verder →
Antonius Ziekenhuis

Antonius Ziekenhuis
Werkveld:
Ziekenhuizen
Dienst:
CQi-meting

ZorgfocuZ heeft in opdracht van het Antonius Ziekenhuis in Sneek meerdere onderzoeken uitgevoerd die noodzakelijk waren voor het NIAZ. ZorgfocuZ heeft onder andere de CQI Ziekenhuisopname en de CQI Polikliniek uitgevoerd. Door onderscheid te maken naar afdelingen is per afdeling…

Lees verder →
Zorggroep Charim

Zorggroep Charim
Werkveld:
Ouderenzorg
Dienst:
Zorgmarketing

Zorggroep Charim heeft in haar strategisch beleidsplan een duidelijke koers voor de komende jaren bepaald op corporate beleidsniveau. Nu dit document is afgerond, is het een uitdaging voor de afdeling Marketing, Communicatie en Clientvoorlichting om een marketingbeleid op te zetten…

Lees verder →
UMC Utrecht

UMC Utrecht
Werkveld:
Ziekenhuizen
Dienst:
Marktonderzoek

Medische genetica is een discipline met een sterk (wetenschappelijk) research karakter, met zowel fundamentele toepassingen als toegepaste. Tot op heden hebben alleen de UMC’s  de mogelijkheid zich met genetica bezig te houden. Gezien het steeds vrijere zorgbeleid is het niet…

Lees verder →