Verplichte vragen cliëntervaringsonderzoek Wmo

8 december 2019

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks het cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. VNG en het ministerie van VWS hebben hiervoor samen met gemeenten een vragenlijst ontwikkeld met tien standaard vragen. De verplichte vragen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo gaan in op de ervaringen van cliënten ten aanzien van de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de ondersteuning via de Wmo.

Opbouw verplichte vragen cliëntervaringsonderzoek Wmo

Verplichte vragen cliëntervaringsonderzoek Wmo

De verplichte vragen in het cliëntervaringsonderzoek Wmo hebben als doel om landelijke vergelijkbaarheid van de resultaten mogelijk te maken op Waarstaatjegemeente.nl. Het staat gemeenten vrij om voor eigen doeleinden een meer uitgebreider vragenlijst af te nemen.

Met deze vragenlijst wordt onderzocht hoe de cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren en welk effect ze ervan hebben ondervonden in hun zelfredzaamheid. De vragenlijst is als volgt opgebouwd:

Blok 1 – Contact

 1. Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag
 2. Ik werd snel geholpen
 3. De medewerker nam mij serieus
 4. De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht
 5. Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner?

Blok 2 – Kwaliteit van de ondersteuning

 1. Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed
 2. De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag

Blok 3 – Wat levert de ondersteuning mij op

 1. Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil
 2. Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden
 3. Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven

Afronding – open vraag

 1. Heeft u nog opmerkingen over de ondersteuning die u krijgt?

Meer weten?

Wilt u meer weten over het cliëntenervaringsonderzoek Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Dennis Kremer en Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: