Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk

29 april 2024

De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, gehouden op 28 april, is een jaarlijks gelegenheid om wereldwijd aandacht te vragen voor veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het doel van deze dag is tweeledig:

  1. Bewustzijn creëren over de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld op de werkplek, en daarmee de preventie van ongevallen, letsel en beroepsziekten te bevorderen.
  2. Oproep tot actie voor regeringen, werkgevers, werknemers en andere betrokkenen om samen te streven naar verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Dit omvat onder andere het ontwikkelen en implementeren van effectieve veiligheids- en gezondheidsmaatregelen en het bevorderen van een cultuur van veiligheid binnen organisaties.

Bij ZorgfocuZ begrijpen we het belang van een (sociaal) veilige en gezonde werkomgeving in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein, en staan we klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het identificeren van risico’s en knelpunten op het gebied van veiligheid en gezondheid. Met onze expertise in medewerkerstevredenheidsonderzoek en Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kunnen we inzicht verschaffen in de ervaringen, behoeften, zorgen en uitdagingen van uw medewerkers.

Op deze Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk roepen we organisaties op om de (sociale) veiligheid en gezondheid van hun medewerkers te prioriteren. Samen kunnen we streven naar veiligheid en gezondheid op de werkplek en creëren we een werkomgeving waarin iedereen zich veilig, gezond en gewaardeerd voelt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Neem gerust contact met onze collega Robbert Klein Koerkamp op om te ontdekken hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

U kunt ons ook bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Delen via: