Update – PREM Wijkverpleging

10 april 2019
PREM wijkverpleging

UPDATE:

Aanbieders van wijkverpleging zijn ook in 2020 verplicht om een meting van cliëntervaringen te doen middels de PREM Wijkverpleging. De PREM is van toepassing op organisaties die wijkverpleging leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zie PREM Wijkverpleging 2020 voor meer informatie.

In maart 2019 is de vorige update gepubliceerd over de PREM Wijkverpleging. Hieronder gaan wij nader in op de belangrijkste aandachtspunten:

De beleving van de wijkverpleging door cliënten wordt gezien als een belangrijk onderdeel van kwaliteitsinformatie wijkverpleging. Zorgorganisaties die wijkverpleging of thuiszorg aanbieden, zijn daarom vanaf 2019 verplicht om een PREM Wijkverpleging uit te voeren. PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure. De informatie die verkregen wordt met de PREM Wijkverpleging kent drie doelen:
1. het vormt input voor leren en verbeteren door teams wijkverpleging.
2. het vormt keuze-informatie voor (toekomstige) cliënten.
3. het geeft zorgverzekeraars informatie voor zorginkoop.

In het handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging (gepubliceerd in maart 2019) wordt een toelichting gegeven op de meetinstructies voor het meetjaar 2019. Enkele belangrijke aandachtspunten hieruit zijn:

 • Zorgaanbieders zijn vrij te bepalen hoe zij de PREM Wijkverpleging uitvragen. Dit kan met online of schriftelijke vragenlijsten,  telefonische interviews, interviews door eigen medewerkers of een combinatie van deze methoden.
 • De vragenlijst bestaat uit negen ervaringsvragen te beantwoorden op een schaal van 1 tot en met 10, twee aanbevelingsvragen, twee open vragen en een aantal achtergrondvragen.
 • In verband met de AVG wordt geadviseerd om een meetbureau (onderzoeksbureau) in te schakelen.
 • Zorgaanbieders moeten voldoen aan de AVG, kortom u heeft uitdrukkelijke toestemming nodig van uw cliënt om ze te mogen benaderen voor onderzoek.
 • Per zorgaanbieder worden minimaal 175 cliënten benaderd.
 • Uiterlijk 1 oktober 2019 dienen de resultaten door het meetbureau aangeleverd te worden bij de gegevensmakelaar.
 • De resultaten van de PREM worden op 3 niveaus teruggekoppeld:
  1) Aan teams wijkverpleging (via ons dashboard en eenmaal per jaar via een terugkoppeling van de gegevensmakelaar)
  2) Aan toekomstige cliënten (via Zorgkaart Nederland)
  3) Aan zorgverzekeraars (via gegevens makelaar)

ZorgfocuZ – hét meetbureau voor PREM Wijkverpleging

ZorgfocuZ helpt zorgaanbieders met het afnemen van de PREM Wijkverpleging. Een samenwerking met ZorgfocuZ garandeert u van een optimaal onderzoek waarmee u in ieder geval kunt voldoen aan de verplichting van 2019. Wij zijn volledig op de hoogte van de laatste meetinstructies voor de PREM Wijkverpleging en beschikken over het ISO 27001 certificaat (beveiliging persoonsgegevens). Dit houdt in dat wij werken volgens de richtlijnen en procedures van de privacywetgeving (AVG). Wij zullen u zoveel mogelijk ontzorgen. Wij voeren de dataverzameling voor u uit en zullen u adviseren over alle aandachtspunten en mogelijkheden van de PREM wijkverpleging.

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee over de uitvoering van het onderzoek.

Delen via: