Uitvoering en aanlevering Cliëntervaringsonderzoek Wmo

26 maart 2020

Eind maart 2020 heeft de minister van VWS alle colleges van B en W een brief gestuurd over het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Het ministerie van VWS moedigt gemeenten aan het cliëntervaringsonderzoek (CEO) ook in 2020 uit te voeren, maar heeft er begrip voor als dat vanwege de coronacrisis niet voor de reguliere deadline van 1 juli lukt. De uitvoering en aanlevering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo dient bij voorkeur dus nog wel plaats te vinden.

Aanlevering resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

Uitvoering en aanlevering Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Gemeenten die het CEO Wmo al hebben afgerond, kunnen de resultaten aanleveren via https://aanleveringwmo.nl/. Gemeenten voor wie de aanlevering van de resultaten uiterlijk 1 juli niet haalbaar is, zullen de gelegenheid krijgen om de uitvoering en aanlevering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo dit jaar nog te doen.

Ten aanzien van gemeenten die nog geen CEO Wmo hebben uitgevoerd en die daar door de coronacrisis (voorlopig) niet aan toe komen, zal een flexibel beleid worden gehanteerd:

  • indien het CEO alsnog later dit jaar kan worden uitgevoerd, zal er een mogelijkheid zijn om de resultaten t.z.t. aan te leveren; * indien het in het geheel niet mogelijk blijkt om een CEO Wmo uit te voeren, graag een bericht (ter kennisgeving) aan het ministerie van VWS.

Door de aanlevermodule tot het einde van het jaar open te laten staan, biedt het ministerie gemeenten de kans het onderzoek later dit jaar alsnog af te ronden, mocht de situatie zich zo ontwikkelen dat dit haalbaar is. Het ministerie benadrukt dat vanwege de coronacrisis weliswaar een flexibel beleid wordt gehanteerd, maar dat dit niet is bedoeld om nu al te besluiten dit jaar in het geheel geen CEO uit te voeren. Het wordt dan ook op prijs gesteld als u de komende periode nog bekijkt of het haalbaar is het CEO alsnog op een later moment uit te voeren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Dennis Kremer en Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: