Blog ZorgfocuZ – Vaste eigen bijdrage Wmo sympathiek, maar voor wie?

Het nieuwe kabinet heeft in haar regeerakkoord het plan opgevat om de eigen bijdrage voor de Wmo middels een abonnementstarief te organiseren. Dit betekent dat iedere cliënt, ongeacht inkomen en zorg die men ontvangt, maximaal 17,50 euro per 4 weken betaalt voor de hulp die men vanuit de Wmo ontvangt. Klinkt sympathiek, maar voor wie …

Eerste resultaten CEO Wmo bekend

De eerste resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo zijn gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. Op deze website zullen uiteindelijk de onderzoeken van alle gemeenten gepubliceerd worden. De eerste resultaten CEO Wmo van ongeveer de helft van de gemeenten zijn inmiddels gepubliceerd op de website. Op waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten vergeleken worden. Zo kunnen de uitkomsten van een specifieke gemeente …

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten