Generiek Kompas Ouderenzorg voorlopig niet opgenomen in Register

Zorginstituut Nederland heeft recentelijk besloten om het Generiek Kompas voor de ouderenzorg, getiteld ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’, nog niet op te nemen in het Register. Ondanks de erkenning van de sterke basis die het kompas biedt voor passende zorg, heeft het Zorginstituut ervoor gekozen om met doorzettingsmacht eerst een volgende stap te zetten …

22 januari 2024

Stichting Humanitas: kort cyclisch cliënttevredenheid meten

Van tweejaarlijks naar 2 keer per jaar en van gemiddelden naar die ene unieke cliënt. Dat is de ontwikkeling die Stichting Humanitas doormaakt in het meten van cliënttevredenheid. De organisatie koppelt de eigen cliënttevredenheidsmonitor aan de bestaande multidisciplinair overleg (MDO)-systematiek. Zo ontstaat een kort cyclische meting. Met de uitkomsten gaan medewerkers direct aan de slag. …

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten