Aanlevering Cliëntervaringsonderzoek Wmo in 2020 weer via onderzoeksbureau Enneüs

Het ministerie van VWS heeft net als vorig jaar aan onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om in 2020 de aanlevering en verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 te verzorgen. De aanlevermodule voor het Wmo cliëntervaringsonderzoek is per 1 mei 2020 weer open. Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen …

Uitvoering en aanlevering Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Eind maart 2020 heeft de minister van VWS alle colleges van B en W een brief gestuurd over het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Het ministerie van VWS moedigt gemeenten aan het cliëntervaringsonderzoek (CEO) ook in 2020 uit te voeren, maar heeft er begrip voor als dat vanwege de coronacrisis niet voor de reguliere deadline …

Verplichte vragen cliëntervaringsonderzoek Wmo

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks het cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. VNG en het ministerie van VWS hebben hiervoor samen met gemeenten een vragenlijst ontwikkeld met tien standaard vragen. De verplichte vragen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo gaan in op de ervaringen van cliënten ten aanzien van de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de ondersteuning via de Wmo. …

Analyse cliëntervaringsonderzoeken: Toenemende tevredenheid van cliënten met een Wmo-voorziening

Om de ervaringen van cliënten met hulp vanuit de Wmo te monitoren, zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren onder haar inwoners die gebruik maken van hulp vanuit de Wmo (cliënten Wmo-voorziening). ZorgfocuZ voert al sinds de intreding van de vernieuwde Wmo (2015) voor vele Nederlandse gemeenten deze onderzoeken jaarlijks uit. In …

Waarstaatjegemeente.nl: “Aanleveren Cliëntervaringsonderzoek Wmo voortaan via onderzoeksbureau Enneüs”

Wij zijn trots op feit dat het ministerie van VWS onderzoeksbureau Enneüs (dochteronderneming van ZorgfocuZ) de opdracht heeft gegeven om de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo – ministerie van VWS Vandaag gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl: Het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om de verwerking van de …

Laad meer berichten

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten