BLOG: Onduidelijkheid rondom cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2017

Gemeenten zijn wettelijk verplicht jaarlijks een representatief onderzoek te houden onder jongeren die jeugdhulp ontvangen. De VNG adviseert gemeenten in hun handleiding voor het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet om in 2017 de cliëntervaringen middels een kwalitatief onderzoek uit te vragen. Dit lijkt op gespannen voet te staan met de wettelijke plicht om representatief onderzoek uit te voeren. …

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten