Blog ZorgfocuZ – Vaste eigen bijdrage Wmo sympathiek, maar voor wie?

Het nieuwe kabinet heeft in haar regeerakkoord het plan opgevat om de eigen bijdrage voor de Wmo middels een abonnementstarief te organiseren. Dit betekent dat iedere cliënt, ongeacht inkomen en zorg die men ontvangt, maximaal 17,50 euro per 4 weken betaalt voor de hulp die men vanuit de Wmo ontvangt. Klinkt sympathiek, maar voor wie …

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten