Het Kielzog

Huis voor Cultuur en Bestuur Hoogezand

Symposium

Zorg Nabij

Dinsdag 8 november 2022

12.30 - 18.00 uur

Symposium Zorg Nabij op dinsdag 8 november 2022

Dank voor uw aanwezigheid bij het Symposium Zorg Nabij. Wij blikken terug op een geslaagd event! Graag ontvangen wij uw feedback via de onderstaande knop.

Foto's symposium

Hieronder een korte sfeerimpressie

Over de impact van passende voorzieningen om gezondheidsproblemen bij inwoners te voorkomen

De afgelopen jaren zijn in het kader van het programma Zorg Nabij verschillende projecten uitgevoerd, gericht op inwoners van het aardbevingsgebied en het terugdringen van psychosociale problemen. Nu de projecten ten einde lopen is het tijd om samen met de directe betrokkenen en andere geïnteresseerden terug te blikken op de geleerde lessen op het Symposium Zorg Nabij.
Zorg Nabij is een programma, uitgevoerd binnen de provincie Groningen, gericht op preventie van gezondheidsproblemen. Vanuit vier gemeenten zijn vanaf 2019 projecten gestart met hetzelfde thema, namelijk positieve gezondheid. Het gaat om de gemeenten Midden-Groningen en Eemsdelta (destijds Loppersum, Appingedam en Delfzijl). In Midden-Groningen en Loppersum zijn de projecten gericht op mengvormen van informele en formele steun en hulp, in Delfzijl en Appingedam is aandacht voor psychosociale problemen bij inwoners van het aardbevingsgebied, verhuisstress en ontzorgen. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ en de Aletta Jacob School of Public Health zijn betroken geweest bij de evaluatie van projecten binnen Zorg Nabij en zijn verantwoordelijk voor de organisatie van dit symposium.
Op 8 november gaan we in gesprek gaan over thema’s als doelgroepenbereik, het meenemen van inwonersperspectieven, het kwantificeren van gezondheidswinst, het belang en effectmetingen van preventie en het toepassen van lerende evaluaties. Verwacht in ieder geval een aantal steengoede plenaire sessies met daarnaast workshops om samen de verdieping op te kunnen zoeken. Uiteraard sluiten we af met een drankje om informeel bij elkaar te kunnen zijn.
Graag nodigen wij u uit om (kosteloos) deel te nemen aan het Symposium Zorg Nabij.

Voor wie is het symposium bedoeld?
Directe betrokkenen en andere geïnteresseerden in positieve gezondheid en preventie. Het symposium is onder meer interessant voor medewerkers bij zorg- of vrijwilligersorganisaties, maar ook beleidsmedewerkers.

We hopen u te zien op dinsdag 8 november vanaf 12.30 uur in het Kielzog te Hoogezand!

Met vriendelijke groet,

Mede namens de gemeenten Midden-Groningen en Eemsdelta, het Nationaal Programma Groningen en de provincie Groningen,

Dorine Sibbes,
Programmamanager Leefbaarheid
Provincie Groningen

Kennismaking met de sprekers

Ruth Koops van ’t Jagt, dagvoorzitter, zelfstandig communicatie-adviseur, programmamanager, presentator

Dr. Ruth Koops van ’t Jagt stelt al van jongs af aan vragen over de wereld en wil altijd nieuwe dingen leren. Bij alle dingen die ze doet probeert ze de kracht van onderzoek, kunst en avontuur samen in te zetten om zo mensen te raken en in beweging te brengen. Zo was ze huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, promoveerde ze op fotostrips om ouderen te ondersteunen in gesprekken met zorgprofessionals en maakte ze de podcastserie Vers van Buiten over de kracht van buiten bewegen in de natuur. Inmiddels werkt ze als zelfstandige op het snijvlak van onderzoek, beleid en public engagement. Als presentator maakt ze kinderen en volwassenen graag enthousiast voor wetenschap.

In haar interactieve workshop Lerende Evaluaties laat ze de deelnemers ervaren hoe je de kracht van verhalen kunt inzetten om gezamenlijk met alle betrokkenen complexe programma’s en veranderprocessen kunt evalueren. Je maakt kennis met de Storytelling Tool die Ruth daarvoor samen met illustrator Anne Stalinski ontwikkelde voor het programma Zorg Nabij.

Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health & gezondheidseconoom

Guus Schrijvers is gezondheidseconoom en is sinds 1987 hoogleraar Public Health bij het UMC Utrecht. Gedurende zijn gehele loopbaan was hij betrokken bij zorginnovatie. Zo brengt hij als sinds 1987 de tweewekelijkse Nieuwsbrief Zorg en Innovatie uit over innovaties en de evaluatie en implementatie daarvan. In zijn voordracht gaat Schrijvers in op de vraag hoe de Zorg Nabij-projecten het beste zijn te continueren ter plekke en te verspreiden naar andere delen van (Noord-)Nederland.

Gert-Jan Swaving, programmamanager en plaatsvervangend directeur NPG

Binnen Nationaal Programma ligt voor Gert-Jan de focus op de bestuurlijke kant, het contact met de overheidspartners, monitoring en het imago van Groningen. Het team waar Gert-Jan onderdeel van is zet zich in voor een goede toekomst van elke Groninger. Daarnaast zet hij zich in voor goede monitoring en evaluatie van het programma.

 

Karin Noeken, artistiek leider/theatermaker

De Wijk De Wereld duikt ieder jaar samen met een club van professionele theatermakers een wijk in van Groningen. We staan aandachtig stil bij wat en wie er leeft in de wijk, brengen de buurt bij elkaar en laten vervolgens samen met de wijk van ons horen in de Stadsschouwburg

Ik werk bij Theater De Steeg waar we educatieve projecten/voorstellingen maken met jongeren, voor jongeren maar vooral VAN jongeren. We bieden jongeren een platform aan waar ze vragen kunnen stellen, hun verhaal kunnen vertellen die wij d.m.v. theater vormgeven, waarna geluisterd wordt en waar we het gesprek mee aangaan. Daarnaast trek ik met De Wijk De Wereld de wijken van Groningen in waar we samen met theatermakers, aandachtig stil staan bij wat en wie er leeft in de wijk, brengen de buurt bij elkaar en laten vervolgens samen met de wijk van ons horen in bijv. de Stadsschouwburg.

Workshop Op zoek naar het verhaal- De eerste ontmoeting en hoe ga je het eerste gesprek in?
Door middel van spelvormen in gesprek gaan, waar we naar elkaar luisteren, nieuwsgierig zijn en waar we na afloop het gevoel hebben dat we elkaar kennen en zin hebben in de volgende ontmoeting. In deze workshop neem ik jullie mee in de werkwijze die wij hanteren om tot gesprek te komen, te verbinden en vorm te geven.

Femke van Oudenaarden, programmaleider Zorg Nabij

Ik ben Femke van Oudenaarden, ik ben momenteel teamleider van het team sociaal beleid in Midden-Groningen. De afgelopen jaren was ik werkzaam als projectmanager bij Over/Nieuw en was ik gedetacheerd als programmamanager voor het programma Zorg Nabij in de gemeente Midden-Groningen. Zorg Nabij in Midden-Groningen kent drie projecten; Welzijn op recept, Grip en Glans en de Vrijwillig hulpdienst. In alle drie de projecten staat het vergroten van welbevinden en sociale veerkracht van inwoners centraal.

Ramila Khafaji Zadeh, Beleidsadviseur Mens en Maatschappij

Mijn naam is Ramila Khafaji Zadeh en werkzaam bij de gemeente Eemsdelta als adviseur Mens & Maatschappij en ik leid een aantal NPG projecten binnen de gemeente. Momenteel richt ik mij vooral op de sociale gevolgen van de aardbevingen in ons gebied. Wij zien dat de mate van complexiteit en onzekerheid groot is en het steeds urgenter wordt dat wij als gemeente nabij zijn. Verder werk ik voor de Hanzehogeschool Groningen als UNESCO Chair Futures Literacy en ben hierin ook werkzaam in de regio. Het ZorgNabij project voor de gebieden Delfzijl en Loppersum is gefocust op de positieve gezondheid. In Ieder gebied zijn wij anders te werk gegaan en hebben wij interessante inzichten opgedaan. Tijdens het symposium zullen wij hier dieper op ingaan.

Brigitte Sijm, beleidsadviseur Kunst & Cultuur

Ik ben Brigitte Sijm, woon in de stad Groningen en werk in de gemeente Eemsdelta als beleidsadviseur kunst en cultuur. Vanaf mijn afstuderen als kunsthistorica heb ik altijd gewerkt binnen kunst en cultuur: bij instellingen, uitgeverijen en overheden.

Het eerste deel van mijn loopbaan stond in het teken van boeken en kunst in de openbare ruimte. Na mijn terugkeer in het noorden richtte ik me meer op cultuureducatie, maar vooral op participatie. Ik ben gefascineerd door de positieve impact van meedoen door cultuurbeoefening. Zelf geniet ik enorm van het zingen in klassieke koren, en daarbij mag de lat best hoog liggen want kwaliteit doet iets in de ervaring en beleving.

Cultuur is een krachtig instrument voor sociale cohesie, ook bijvoorbeeld om minder bereikbare groepen met sociaal-emotionele problematiek te bereiken. Daarom hebben juist cultuurprojecten met en voor de gemeenschap mijn enthousiasme. Dit was ook mijn persoonlijke motivatie bij het opzetten van het project Mijn Thuis Mijn Verhaal in de gemeente Eemsdelta. In dit project samen met het onderwijs staat centraal wat cultuur kan betekenen bij het verwerken en stem geven aan de beleving van jonge mensen in het aardbevingsgebied. Een van de resultaten van het project is Barst!?, een prachtige en ontroerende film die binnen het programma MTMV is gemaakt door en met jongeren uit Eemsdelta, onder regie van Theater de Steeg. De impact van deze film is indrukwekkend: jongeren voelen zich gehoord en gezien, de film betrekt de kijkers bij onze samenleving. Zo zagen onder meer de parlementaire enquêtecommissie en de minister-president de film. De jongeren stem geven, hun eigen verhaal van thuis laten vertellen, dat kan zelfs de politiek raken. Dat is wat cultuur kan betekenen!

Wini Vos is sociaal beheerder in het Woldwijckcentrum via Kwartier Zorg en Welzijn en sinds 2017 GRIP&GLANS-docent

Inmiddels heeft ze samen met een team van collega’s al verschillende GRIP&GLANS cursussen gegeven. Ook is ze nauw betrokken bij het onderzoek van Amber Vellinga-Dings.

Amber Vellinga-Dings, ontwikkelaar en coördinator GRIP&GLANS

Amber Vellinga-Dings is promovendus bij de afdeling Sociologie (RUG) en doet onderzoek naar de bruikbaarheid van de GRIP&GLANS groepscursus voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Midden-Groningen. Amber heeft veel mensen geïnterviewd en werkt nauw samen met de BWRI en met G&G-docenten van Kwartier Zorg en Welzijn.

De workshop GRIP&GLANS
In de workshop GRIP&GLANS zal eerst worden uitgelegd wat GRIP&GLANS inhoudt en hoe de GRIP&GLANS-cursus is toegepast en geëvalueerd bij 4 groepen klanten van de BWRI. Omdat iedereen in principe baat kan hebben bij GRIP&GLANS zullen de deelnemers aan de workshop ook zelf kunnen ervaren hoe het is om aan de slag te gaan met hun eigen GLANS-schijf-van-vijf. Al doende ervaart men hoe het is om (een stukje van) de cursus te doen en hoe de cursus een inspiratie kan zijn om zelf actief, met zelfvertrouwen en positiviteit vorm te geven aan het eigen leven.

Daisy Veenstra, artiest

Daisz (Daisy Veenstra, 26) zal tijdens het symposium als artiest optreden. Als rappende psycholoog en Spoken Word artiest weet ze het gevoel van velen te verwoorden en maakt ze lastige en gevoelige onderwerpen bespreekbaar.

Via TikTok (@Daiisz95), Instagram en LinkedIn verspreidt ze vooral haar boodschap, maar ze is ook regelmatig te zien in de media.

Daisz zorgt voor een persoonlijke Spoken Word als afsluiter van het symposium, laat je verrassen!

Siem Jansen, directeur bij Nationaal Programma Groningen

Het nationaal programma investeert in de toekomst door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat. Wij brengen mensen en ideeën samen en bundelen de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. Samen voeren we plannen uit die Groningen écht vooruithelpen. Inmiddels zijn er al zo’n 240 projecten goedgekeurd. Zorg Nabij, is één van deze projecten. Ik ben benieuwd naar de resultaten.

Sluiten