Stakeholdersonderzoek Indigo GGZ

11 april 2013

Indigo GGZ biedt generalistische GGZ-zorg door heel Nederland. Indigo is een franchiseconcept, waarbij Altrecht (Utrecht), Parnassia Bavo Groep (Noord- en Zuid Holland), Emergis (Zeeland), GGz Centraal (Veluwe), GGZ Drenthe en ProPersona(Gelderland) en GGZ Breburg (Brabant) de franchisenemers zijn.

Indigo vroeg ZorgfocuZ om (onder regie van Alsem Strategie) een kwalitatief stakeholdersonderzoek te doen onder diverse externe partijen. De respondenten waren bekenden van Indigo, waaraan gevraagd werd hoe zij aankijken tegen Indigo (het imago in al haar facetten).

Delen via: