Senioren hebben 14 miljard te besteden aan diensten

30 maart 2016

Deze maand meldde ING Economisch Bureau dat senioren in 2025 maar liefst 14 miljard te besteden hebben aan wonen en zorg. Dit is maar liefst een derde meer dan in het jaar 2015 (lees hier het rapport). Voeg dit samen met het feit dat senioren in aantallen toenemen en dat zij niet alleen meer kunnen, maar juist ook willen besteden. Hier liggen dus een enorme marktkansen voor aanbieders van woonzorgdiensten.

Het huidige aanbod van woonzorgdiensten biedt vaak nog niet de omgeving waar senioren naar verlangen. Doordat aanbieders hierop gaan anticiperen verwacht ING dat diensten ten behoeve van ondersteund wonen relevanter worden als inkomstenbron dan het verlenen van zorg. Een mooi voorbeeld is Verscentrum Nederland dat de ‘zorgboodschap’ aanbiedt. Mensen kunnen online hun boodschappen bestellen waarbij er aandacht is voor diëtiek.

Ruimte voor innovaties

Er zijn een aantal aanjagers die ervoor zorgen dat de vernieuwing aan diensten de komende jaren gaat plaatsvinden:

  1. De markt voor woon- en zorgdiensten is gevoelig voor innovaties en vernieuwende concepten. Het is een markt met een aanbod gedreven karakter waarop vooralsnog weinig vernieuwende aanbieders actief zijn.
  2. Er liggen mogelijkheden voor geheel nieuwe concepten. Daarnaast kunnen bestaande concepten goedkoper worden aangeboden.
  3. Nieuwe technieken maken nieuwe zorgvormen mogelijk. ICT-toepassingen kunnen hierbij worden benut, doordat zij steeds meer zullen worden geaccepteerd door ouderen.
  4. Ouderen worden welvarender en veeleisender en zullen daarom in toenemende mate vragen naar ondersteuning op maat.
  5. Ouderen in het segment voor lage- en middeninkomens worden nog niet bereikt en voor hen bestaan er nog geen goed georganiseerde woonzorgoplossingen.

Klantgericht denken

De hierboven genoemde ruimte voor innovaties wordt niet zomaar benut. Aanbieders op de woon- en zorgmarkt moeten aan de slag met een klantgerichte cultuur. Ze moeten weten wat ouderen nu precies willen. Wat zijn hun behoeften en hoe speel je hier op een slimme manier op in? Alles draait hierbij om competitive advantage. Want als jij het niet doet, doet een ander het wel.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Bent u een aanbieder en wilt u weten op welke wijze u gericht marktonderzoek kunt doen? Neem dan contact met ons op, wij wisselen hierover graag met u van gedachten. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 050 – 82 00 461 of een e-mail sturen naar m.bloem@zorgfocuz.nl.

Delen via: